generelt kommune – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Generelt om danskuddannelserne

Vores 3 danskuddannelser tager udgangspunkt i borgernes forskellige forudsætninger og mål. En samtale og en test hos en vejleder afgør hvilken uddannelse, der passer bedst. Borgeren skal kun gennemføre én uddannelse.

Du kan se en model for danskuddannelserne her på hjemmesiden (link).

Undervisningen

Vi tilbyder vores kursister moderne og effektiv undervisning. De vil derfor møde mange forskellige metoder og værktøjer:

  • Cooperative learning
  • Online undervisning
  • Læringsplatformen ”itslearning”, som anvendes til opgaver og kommunikation.

Alle undervisningsmaterialer er gratis.

Information om krav og rettigheder

Se vigtig information om krav, rettigheder og regler på www.nyidanmark.dk. Se bl.a. Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. på Retsinformation.dk.

Tid og sted

Undervisningen er tilrettelagt fleksibelt, så det kan passe ind i kursistens hverdag:

  • Formiddag eller eftermiddag, 3 eller 4 dage om ugen
  • Aftenhold 2 aftener om ugen
  • Undervisning om lørdagen
  • e-Sprogcenter (online undervisning)

Uddannelserne kan tages i begge vores afdelinger i Glostrup og Kastrup.

Samarbejde med sagsbehandlere

Vi informerer sagsbehandlere om kursisters indplacering på en danskuddannelse, dvs. hvilken danskuddannelse samt modul, via deres henvisning. Hvis der i løbet af uddannelsen opstår behov for, at en kursist omplaceres, indgår vi i en dialog med sagsbehandleren om dette.

Vi sender fast fremmødelister til kommunen en gang om måneden. Dertil udarbejdes der statusrapporter på enkelte kursister og deres progression efter ønske, eller ved særlig aftale. Når en kursist har bestået et modul, fremsender vi en henvisningsanmodning til næste modul.

Når en kursist har bestået en fuld danskuddannelse med hhv. Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 eller Prøve i Dansk 3, sender vi en kopi af prøvebeviset til kommunen.

Læs mere om de 3 danskuddannelser (link til de 3 nedenstående uddannelser).

Danskuddannelse 1 – For borgere, der ikke har lært at læse og skrive på deres modersmål, eller som ikke har lært det latinske alfabet

Danskuddannelse 2 – Primært for borgere med en kortere skolebaggrund fra hjemlandet

Danskuddannelse 3 – For borgere med en mellemlang eller lang uddannelsesbaggrund fra hjemlandet