intensiv DU kommune – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Intensiv danskundervisning for europæere

Varighed: 13 uger med 28 lektioner pr. uge, i alt 364 lektioner. Der er mulighed for forlængelse.
Pris: Ugepris kr 2.940.
Samlet pris kr 38.220.
Startdatoer i 2018: Hver anden mandag.
Procedure: Borgeren henvises af jobcentret, og henvisning sendes som enkeltpladsskema eller på mail til vsk-tilmelding@brondby.dk. Optag på hold forudsætter sproglig visitation. Der visiteres hver onsdag formiddag ml. kl. 9-12. Tidspunkt for visitation aftales i forbindelse med tilmelding.
Kontaktperson: Christina Gramstrup
Tlf: 4328 3512 . Mail: cgr@brondby.dk

Indhold

Det er et intensivt forløb, hvor kursisten lærer dansk i et hurtigt tempo. Uddannelsen tager udgangspunkt i kursisternes sproglige behov. Der arbejdes både på de mundtlige og skriftlige færdigheder med fokus på både grammatik, stavning, ordforråd og udtale. Kursister undervises også i jobsøgning, herunder at skrive ansøgninger, CV og bruge sit netværk.

Målgruppen er yngre nyligt ledige europæere med stærkt begrænsede eller ingen dansksproglige forudsætninger. Kursisterne skal være jobparate, da målet er hurtig tilegnelse af det danske sprog og hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Der er fokus på progression og modultest. Vi forventer således, at kursisterne består 2 moduler indenfor de 13 uger, og kursisterne skal derfor være indstillet på at ude en indsats. Der undervises 20 lektioner om ugen i dansk og 8 lektioner om ugen i aktiv jobsøgning.

Prøver

Modultests.

Samarbejde med sagsbehandlere

Hvis en kursist har fravær i mere end 5 dage i træk, tager vi kontakt til kommunen. Vi sender også gerne statusrapporter og prøveresultater på opfordring.