Intensiv Danskundervisning

Varighed:
13 uger med 28 lektioner pr. uge, i alt 364 lektioner. Der er mulighed for 4 ugers praktik efter de 13 uger.

Pris:
Samlet pris for de 13 uger: kr. 38.220 (uge- pris kr. 2.940). Samlet pris for praktikforløb: kr. 2.520 (ugepris kr. 630).

Startdato:
Hver anden mandag.

Indhold og udbytte:
Målgruppen er jobparate EU-borgere. Målet er hurtig tilegnelse af det danske sprog og tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
Der undervises 20 lektioner om ugen i dansk og 8 lektioner om ugen i aktiv jobsøgning. I de 4 praktikuger går deltagerne til supplerende danskundervisning og praktikopfølgning 1 dag om ugen på sprogcentret.

Procedure:
Borgeren henvises af jobcentret, og henvisning sendes på mail til vsk-tilmelding@brondby.dk. Oplys om der ønskes tilkøb af praktikforløb efter de 13 undervisningsuger.

Kontaktperson:
Christina Gramstrup