Job og Sprog

Varighed:
8 uger med 25 lektioner pr. uge, i alt 200 lektioner.

Pris:
Ugepris kr. 2.750. Samlet pris kr. 22.000.

Startdato: Mulighed for individuelt optag efter aftale.

Indhold og udbytte: 

Målgruppen er jobparate udlændinge, der har et basalt talesprog. Det primære formål er, at deltagerne kommer i arbejde. Vi har fokus på individuel afklaring og vejledning i forhold til jobmuligheder, gennemarbejdning af CV, hjælp til relevant jobsøgning og praktik samt målrettet danskundervisning med vægten lagt på mundtlighed og forståelse. Undervejs i forløbet etableres praktik og evt. løntilskudsjob i samarbejde med kursisten.

Procedure:
Jobcentret sender henvisning til vsk-tilmelding@brondby.dk. Oplys borgers navn, cpr.nr. og forsørgelsesgrundlag samt mål for borger og evt. info om særlige hensyn. VSK sender indkaldelser til kursusdeltagernes e-boks i ugen før holdstart.

Kontaktperson: Christina Gramstrup.