Job og Sprog

Varighed:
8 uger med 25 lektioner pr. uge, i alt 200 lektioner.

Pris:
Ugepris kr. 2.625. Samlet pris kr. 21.000.

Startdato:
28/1, 4/3, 29/4, 3/6.

Indhold og udbytte:
Det primære formål er, at deltagerne kommer i arbejde. Vi har fokus på individuel afklaring og vejledning i forhold til jobmuligheder, gennemarbejdning af CV, hjælp til relevant jobsøgning og praktik samt målrettet danskundervisning med vægten lagt på mundtlighed og forståelse. Kursisten starter med 4-6 ugers undervisning, herefter praktik eller løntilskudsjob, som VSK finder i samarbejde med kursisten. Kursisten deltager i brancherettet danskundervisning 1 dag om ugen under praktikken/løntilskudsperioden.

Procedure:
Jobcentret sender henvisning til vsk-tilmelding@brondby.dk. Oplys borgers navn, cpr.nr. og forsørgelsesgrundlag samt mål for borger og evt. info om særlige hensyn. VSK sender indkaldelser til kursusdelta-
gernes e-boks i ugen før holdstart.

Kontaktperson: Christina Gramstrup.