klar til job kommune – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Klar til Job

Mål

Kursisten vil gennem forløbet:

 • blive motiveret og positivt indstillet overfor forandringer
 • få styrket personlige og sociale kompetencer
 • få styrket de sproglige kompetencer
 • opnå øget indsigt i kravene på arbejdsmarkedet
 • blive i stand til at matche egne jobønsker med muligheder på arbejdsmarkedet
 • opnå styrket fremmødestabilitet
 • opnå konkret arbejdserfaring gennem virksomhedspraktik
 • få inspiration og redskaber til at stabilisere eller øge funktionsniveau og tackle helbredsbegrænsninger samt hverdagsmestring

Indhold

Klar til Job er et helhedsorienteret forløb med fokus på:

 • danskundervisning
 • arbejdsmarkedskendskab, arbejdsidentitet, arbejdspladskultur og inspiration til fremtidige beskæftigelsesmuligheder
 • individuel vejledning, gennemgang af CV på Jobnet, afklaring af individuelle og faglige kompetencer samt undervisning i brug af NemID
 • lovgivning: Hvad kan borgeren, hvad skal borgeren? Økonomi: Hvad kan borgeren få hjælp til, og hvordan kan borgeren tilrettelægge sin økonomi?
 • sundhedsstyring/mestring af sygdom, sundhedssystemets opbygning, sygdomsopfattelser samt arbejde og sygdom
 • livsstil, motion og bevægelse, kostvejledning og madlavning
 • mindfulness
 • virksomhedspraktik
 • tilbud om motion 2 gange om ugen med en fysioterapeut

Forløbet kan kombineres med VSK’s øvrige tilbud: DU (danskuddannelserne), FVU eller dansk på specialhold.

Vores undervisere på Klar til Job er uddannet i forhold til de opgaver, de varetager. Professionsbachelorer i ernæring og hygiejne varetager undervisning inden for kostvejledning, livsstil og sundhed. Sproglærere med erfaring fra arbejde som jobkonsulenter i jobcentre varetager danskundervisning og undervisning rettet mod arbejdsmarkedet. Den fysiske træning varetages af uddannede fysioterapeuter i samarbejde med Træningscenter Brøndby.

Varighed

Tilbuddet består som udgangspunkt af 200 timers undervisning. Der anbefales minimum 3 mødegange om ugen, men forløbet kan tilrettelægges fleksibelt, så det matcher borgerens funktionsevne.

Sted og kursusfaciliteter

Forløbet foregår på VSK i Glostrup, hvor vi har et specielt indrettet kursuslokale med ergonomiske kontorstole, smartboard samt hvilefaciliteter. Der er desuden it-lokaler, kantine og motionslokaler med mulighed for at tage bad.

Samarbejde med sagsbehandlere

Vi har løbende tæt kontakt med både sagsbehandlere og kursister under forløbet. Vi kommunikerer omkring fravær og andet vigtigt vedrørende kursisterne. Hvis der opstår behov for det, holder vi gerne møder, hvor både sagsbehandleren og kursisten deltager. Når en kursist afslutter et forløb, sender vi en slutrapport, hvis det ønskes.

Derudover sender vi fast fremmødelister en gang om måneden, og hvis en kursist ikke møder op på forløbets første dag, tager vi kontakt til sagsbehandleren.

Når kursister finder en praktikplads, giver vi også sagsbehandlere besked med oplysninger om fx praktikperioden og praktikområdet, og efter endt praktik giver vi en tilbagemelding om praktikforløbet.