Klar til Job

Varighed:
Der undervises 4-20 lektioner pr. uge efter aftale med sagsbehandler. Forløbets længde og timetal aftales individuelt.

Pris:
Ugepris kr. 1.260 ved 12 lektioner pr. uge (kr. 105 pr. lektion)

Startdato:
Der er løbende indtag.

Indhold og udbytte:
Arbejdsmarkedsrettet forløb for ledige, der har behov for støtte for at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. Forløbet er en kombination af danskundervisning, vejledning, afklaring og virksomhedspraktik. Træning med professionsbachelor i ernæring og sundhed indgår 2 gange ugentligt.

Procedure:
Borgeren henvises af jobcentret, og henvisning sendes som enkeltpladsskema eller på mail til vsk-tilmelding@brondby.dk. Borgeren indkaldes herefter til visiterende samtale. Vi ser gerne, at sagsbehandler deltager i denne samtale. Borgeren kan påbegynde undervisningsforløbet inden for 2 uger.

Kontaktperson:
Elsebeth Bjørklund