model for DU kommune – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Model for danskuddannelser

Hver uddannelse består af fem eller seks moduler, og hvert modul afsluttes med en modultest. Kursisten skal bestå denne test for at gå videre til det næste modul.

Alle kursister, der starter på danskundervisning, visiteres til en af de tre danskuddannelser. Kursisten tilbydes den danskuddannelse og det modul, der passer til kursistens forudsætninger og niveau.

Modellen er en progressionsmodel, og kursister gennemfører kun én uddannelse. A1, A2, B1, B2 og C1 relaterer til niveauerne i Europarådets beskrivelse af sprogniveauer.