Moduldansk

Varighed:
Der tilmeldes for 1 modul ad gangen. Varigheden er planlagt til ca. 3 måneder, men afhænger konkret af kursistens progression.
Pris:

  • DU1 kr. 33.500 pr. modul
  • DU2 kr. 19.150 pr. modul
  • DU3 kr. 13.900 pr. modul

Der er brugerbetaling på 2.000 kr. per modul for
selvforsørgere.

Startdato:
Holdstart hver anden uge.

Indhold og udbytte:
Der undervises i dansk som andetsprog. Kultur- og samfundsorientering indgår i undervisningen. VSK tilbyder undervisning på alle 3 danskuddannelser. Hver danskuddannelse består af 5 eller 6 moduler. Hvert modul afsluttes med en modultest. Man skal bestå modultesten for at gå videre på næste modul. Danskuddannelserne afsluttes med statskontrollerede prøver, der afholdes 2 gange om året.

Procedure:
Borgeren henvises af jobcentret via mail til sprogcenter@brondby.dk eller henvender sig i vores åbne vejledning. VSK indhenter betalingstilsagn fra kommunen, hvis kursisten ikke medbringer dette til visitation.

Kontaktperson:
Susanne Bohlbro.