modultest kommune – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Modultest

Varighed: Der tilmeldes for 1 modul ad gangen. Varighed afhænger af kursistens progression. En kursist modtager i gennemsnit 164 lektioner pr. modul. Ved 12 lektioner pr. uge er det 3 måneder.
Pris: DU1 kr. 33.500 pr. modul
DU2 kr 19.150 pr. modul
DU3 kr 13.900 pr. modul
Startdatoer i 2018: Holdstart hver anden uge.
Procedure: Borgeren henvises af jobcentret via mail til sprogcenter@brondby.dk eller henvender sig i vores åbne vejledning. VSK indhenter betalingstilsagn fra kommunen, hvis kursisten ikke medbringer dette til visitation.
Kontaktperson: Susanne Bohlbro.
Tlf: 4328 3508 . Mail: suboh@brondby.dk

Kursisten afslutter hvert modul med en modultest.

  • Hvert modul er beregnet til et maksimum antal lektioner.
  • Kursister kommer til modultest, når de er klar, eller når antallet af lektioner er opbrugt.
  • Hvis kursister består modultesten, går de videre til næste modul.
  • Hvis kursister ikke består modultesten, eller kun dele af den, går de til re-test senest 3 uger efter.
  • Hvis kursister ikke består re-testen, skal de skifte danskuddannelse.