Online CV på Jobnet 

3 dages kursus fordelt på 2 kalenderuger 

Mål, indhold og udbytte: 

Overordnet mål: Målet med forløbet er, at deltagerne kommer i arbejde eller i praktik. 

Formål: Deltagerne bringes tættere på arbejdsmarkedet ved at få et søgbart og opdateret CV på Jobnet. 

Målgrupper: Ledige borgere med dansksproglige udfordringer med IT-kompetencer og pc/tablet. 

Indhold & aktiviteter: 

Al undervisning foregår online via Google Classroom og Google Meet. 

Deltagerne bliver holdsat på Google Classroom, hvor alt relevant (fælles)materiale vil være tilgængeligt. Her foregår endvidere kontakt & korrespondance mellem lærer og hold, fx i forhold til evt. hjemmearbejde og/eller forberedelse. 

Holdundervisningen foregår via Google Meet-platformen én fast ugedag. Her vil underviser præsentere og dele relevant materiale. Platformen er interaktiv. Der vil således kunne stilles spørgsmål, diskuteres, m.m. 

Individuel feedback gives på tidspunkter efter aftale med borger, på samme platform. 

Aktiviteter/forløbsbeskrivelse: 

1: Visitationssamtale 

1 lektion 

  • Indledende samtale med borgeren om dansksproglige kompetencer, erhvervserfaring, jobønsker m.m. Dette for at klæde underviser på ift. undervisningsniveau og ift. den individuelle/håndholdte indsats. 

2: Introduktion til Jobnet, CV og kompetencer 

  • 2 lektioner i form af samlet holdundervisning 
  • Generel introduktion til Jobnet, de forskellige faneblade/funktioner samt til hvilke krav, der er til borger ift. at have et søgbart, relevant og opdateret cv. 
  • Introduktion til CV med udgangspunkt i Jobnet-CV’et og med omtale af et kompetence-CV. 
  • Input til at præsentere sig med relevante sociale, personlige og faglige kompetencer. 
  • Individuel feedback ift. CV: borgeren vil få et gennemarbejdet CV (på Jobnet og i ’personligt’ CV i Word). 

3: Feedback på holdundervisningen 

2 lektioner i form af individuel feedback 

  • Feedback på det CV, som deltageren efter holdundervisningen har udarbejdet. 

PRIS: 

Pris for holdundervisning: 110 kr./lektion, 2 lektioner: 220 kr. 

Pris for individuel feedback/visitation: 500 kr./lektion, 3 lektioner: 1.500 kr. 

I alt: 5 lektioner, pris: 1.720 kr. 

Hvis borgeren ikke møder op online til visitationssamtalen, betaler Jobcentret i alt 500 kr. for samtalen og aflyser evt. resten af forløbet. 

Hvis borgeren møder op online til visitationssamtalen, men ikke til de andre moduler eller kun til dele af de andre moduler, betaler Jobcentret det samlede beløb på 1.720 kr. Hvis borgeren ved visitationssamtalen vurderes til ikke at være i målgruppe for tilbuddet, meldes dette tilbage til Jobcentret, som derefter kan aflyse det videre forløb og i alt betale 500 kr. for samtalen. 

START OG PERIODE: 

Forløbet starter op med holdstart ugentligt. 

Forløbet strækker sig over 2 kalenderuger. 

Uge 1: Mandag/tirsdag/onsdag: Visitation 

Torsdag kl. 10:00-11:30: Introduktion til Jobnet 

Uge 2: Mandag: Feedback 

PROCEDURE: 

Jobcenteret melder borgerne til hos Christina Gramstrup via e-mail: vsk-tilmelding@brondby.dk. Deadline for tilmelding er torsdag kl. 12:00. 

Ved tilmelding oplyser jobkonsulenten: 

  • borgers navn, cpr.nr., forsørgelsesgrundlag og udfaldsdato 
  • borgers jobønsker og tidligere arbejdserfaring 
  • sin vurdering af borgerens sproglige niveau samt it-kompetencer 

Hver fredag samler Arbejdsmarkedsafdelingen antallet af borgere i en gruppe og inviterer dem til visitationssamtale i starten af den efterfølgende uge. VSK sender indkaldelser til kursus-deltagernes e-Boks og evt. telefonisk i ugen før holdstart 

TILBAGEMELDING OG EVALUERING: 

Der fremsendes skriftlig tilbagemelding til den respektive jobkonsulent. Evt. også VSK’s anbefaling til videre tiltag. 

EFFEKTMÅLINGER OG EVT. JUSTERINGER: 

To gange årligt (kalenderuger 25 og 50) anmoder VSK jobcentret om info om tidligere kursusdeltageres aktuelle status i forhold til beskæftigelse. Dette mhp. effektmåling af kurset ift. de overordnede mål om beskæftigelse samt til brug for evt. justeringer af kursusforløb. 

Kontaktperson, VSK: Sigga Ringgaard (sigg0120@brondby.dk)