Online jobsøgning for andetsprogede 

Mål, indhold og udbytte: 

Overordnet mål: Målet med forløbet er, at deltagerne kommer i arbejde. 

Formål: Opkvalificering ift. tilbagevending / indtræden på arbejdsmarkedet. 

Målgrupper: Ledige borgere med dansksproglige udfordringer med IT-kompetencer og pc/tablet. 

Indhold & aktiviteter: 

Projektet omfatter følgende tre indsatser, som gennemføres i kombination. 

Nedenfor følger detaljerede forløbsbeskrivelser: 

Al undervisning foregår online via Google Classroom og Google Meet. 

Deltagerne bliver holdsat på Google Classroom, hvor alt relevant (fælles)materiale vil være tilgængeligt. Her foregår endvidere kontakt & korrespondance mellem lærer og hold, fx i forhold til evt. hjemmearbejde og/eller forberedelse. 

Holdundervisningen foregår via Google Meet-platformen én fast ugedag. Her vil underviser præsentere og dele relevant materiale. Platformen er interaktiv. Der vil således kunne stilles spørgsmål, diskuteres, m.m. 

Individuel feedback gives på tidspunkter efter aftale med borger, på samme platform. 

Aktiviteter/forløbsbeskrivelse: 

1: Visitationssamtale 

1 lektion 

 • Indledende samtale med borgeren om dansksproglige kompetencer, erhvervserfaring, jobønsker m.m. Dette for at klæde underviser på ift. undervisningsniveau og ift. den individuelle/håndholdte indsats. 

2: Modul 1: Introduktion til Jobnet, CV og kompetencer 

2 lektioner i form af samlet holdundervisning, 2 lektioner individuel feedback 

 • Generel introduktion til Jobnet, de forskellige faneblade/funktioner samt til hvilke krav, der er til borger ift. at have et søgbart, relevant og opdateret cv. 
 • Introduktion til CV med udgangspunkt i Jobnet-CV’et og med omtale af et kompetence-CV. 
 • Input til at præsentere sig med relevante sociale og personlige kompetencer. 
 • Individuel feedback ift. CV: borgeren vil få et gennemarbejdet CV (på Jobnet og i ’personligt’ CV i Word på usb-nøgle). 

3: Modul 2: Ansøgning 

2 lektioner evt. holdundervisning, 2 lektioner individuel feedback 

 • Generel introduktion til ’Den gode ansøgning’. 
 • Individuel afklaring og vejledning i forhold til jobmuligheder. 
 • Udarbejdelse af en standardansøgning til brug for jobsøgning inden for forskellige brancher. Jobsøgningen sker selvstændigt eller via eget netværk. 

4: Modul 3: Forberedelse til jobsamtalen, uopfordret kontakt til virksomheder m.m. 

2 lektioner evt. holdundervisning, 2 lektioner individuel feedback 

 • Gennemgang af ’do’s and don’ts’ ved jobsamtalen. 
 • Gennemgang af de forskellige tiltag ift. virksomhedskontakten: før, under og efter ansøgnings-forløbet. Fokus på uopfordrede ansøgninger, brug af netværk og personligt fremmøde. 
 • Individuel feedback / rollespil ift. jobsamtalen, telefonisk kontakt m.m. 

PRIS: 

Pris for holdundervisning: 110 kr./lektion, 6 lektioner: 660 kr. 

Pris for individuel undervisning: 500 kr./lektion, 7 lektioner: 3.500 kr. 

I alt: 13 lektioner, pris: 4.160 kr. 

Hvis borgeren ikke møder op online til visitationssamtalen, betaler Jobcentret i alt 500 kr. for samtalen og aflyser evt. resten af forløbet. 

Hvis borgeren møder op online til visitationssamtalen, men ikke til de andre moduler eller kun til dele af de andre moduler, betaler Jobcentret det samlede beløb på 4.160 kr. Hvis borgeren ved visitationssamtalen vurderes til ikke at være i målgruppe for tilbuddet, meldes dette tilbage til Jobcentret, som derefter kan aflyse det videre forløb og i alt betale 500 kr. for samtalen. 

START OG PERIODE: 

Forløbet starter op med holdstart ugentligt. 

Forløbet strækker sig over 3 uger. 

Uge 1: Visitation + Modul 1 

Uge 2: Modul 2 

Uge 3: Modul 3 

PROCEDURE: 

Jobcenteret melder borgerne til hos Christina Gramstrup via e-mail: vsk-tilmelding@brondby.dk. Deadline for tilmelding er torsdage kl. 12:00. 

Ved tilmelding oplyser jobkonsulenten: 

 • borgers navn, cpr.nr., forsørgelsesgrundlag og udfaldsdato 
 • borgers jobønsker og tidligere arbejdserfaring 
 • sin vurdering af borgerens sproglige niveau samt it-kompetencer 

Hver fredag samler Arbejdsmarkedsafdelingen antallet af borgere i en gruppe og inviterer dem til visiteringssamtale i starten af den efterfølgende uge. VSK sender indkaldelser til kursus-deltagernes e-Boks og/eller telefonisk i ugen før holdstart. 

TILBAGEMELDING OG EVALUERING: 

Der fremsendes skriftlig tilbagemelding til den respektive jobkonsulent samt en vurdering af borgerens progression efter endt forløb. Evt. også VSK’s anbefaling til videre tiltag. 

EFFEKTMÅLINGER OG EVT. JUSTERINGER: 

To gange årligt (kalenderuger 25 og 50) anmoder VSK jobcentret om info om tidligere kursusdeltageres aktuelle status i forhold til beskæftigelse. Dette mhp. effektmåling af kurset ift. de overordnede mål om beskæftigelse samt til brug for evt. justeringer af kursusforløb. 

Kontaktperson, VSK: Sigga Ringgaard (sigri@brondby.dk)