Online Dansk

Varighed:
Der tilmeldes for 1 modul ad gangen til DU. Varighed afhænger af kursistens progression.

Pris:

  • DU2 kr. 19.150 pr. modul
  • DU3 kr. 13.900 pr. modul

Der er brugerbetaling på 2.000 kr. per modul for selvforsørgere.

Startdato:
Der er løbende indtag.

Indhold og udbytte:
e-Sprogcenter tilbyder online danskundervisning. Undervisningen er individuel, og en fast lærer tilrettelægger løbende undervisningen og giver anbefalinger og feedback bl.a. i forhold til test og opgaver. Undervisningsforløbene er inddelt i trin, og hvert trin afsluttes med en modultest. Modultest foregår ved fysisk fremmøde enten på VSK eller på et andet sprogcenter tæt på kursistens bopæl.

Procedure:
Borgeren henvises via vores samarbejdskommuner eller via et andet sprogcenter. Borgeren kan også selv henvende sig i VSK’s åbne vejledning eller på mail til sprogcenter@brondby.dk. VSK indhenter betalingstilsagn fra kommunen, hvis kursisten ikke medbringer dette til visitation.

Kontaktperson:
Madjid Allaoua.