Ordblindetest

Varighed:
2-3 timer.

Pris:
Gratis.

Indhold og udbytte:
Testen afdækker, om borgeren er ordblind. Ved ordblindhed udarbejdes en ordblindetestrapport til borgeren. Hvis borgeren ønsker et undervisningstilbud, udarbejder VSK en læseplan og et forslag til undervisningsforløb.

Procedure:
Jobcentret – eller borgeren selv – kontakter VSK og aftaler tidspunkt for test.

Kontaktperson:
Christina Gramstrup