Ordblindeundervisning

Varighed:
Valgfri varighed.

Ugentligt lektionstal:
2 eller 3 lektioner en eller to gange om ugen.

Pris:
Ordblindeundervisning er gratis.

Startdato:
Holdstart hver uge.

Indhold og udbytte:
Formålet med ordblindeundervisning for voksne er, at voksne med basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget kan modtage undervisning, der afhjælper eller begrænser vanskelighederne. Borgeren bliver bedre til at læse og skrive og lærer at bruge et særligt computerprogram samt apps til smartphone, der gør det lettere at læse og skrive.
Ved brug af hjælpemidlerne lettes arbejdsgange på uddannelse og på arbejde.

Procedure:
Jobcentret – eller borgeren selv – kontakter VSK mhp. aftale om undervisning. Optag på hold forudsætter ordblindetest. Tidspunkt for test aftales i forbindelse med tilmelding.

Kontaktperson:
Christina Gramstrup