ressourceforløb kommune – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Ressourceforløb

Mål

Kursisten vil gennem forløbet:

 • blive motiveret og positivt indstillet overfor forandringer
 • få styrket personlige og sociale kompetencer
 • få styrket de sproglige kompetencer
 • opnå øget indsigt i kravene på arbejdsmarkedet
 • blive i stand til at matche egne jobønsker med muligheder på arbejdsmarkedet
 • opnå styrket fremmødestabilitet
 • opnå konkret arbejdserfaring gennem virksomhedspraktik
 • få inspiration og redskaber til at stabilisere eller øge funktionsniveau og tackle helbredsbegrænsninger samt hverdagsmestring

Indhold

Forskellige indholdselementer kan indgå i kursistens forløb:

 • Danskundervisning
 • Arbejdsmarkedskendskab, arbejdsidentitet, arbejdspladskultur, inspiration til fremtidige beskæftigelsesmuligheder, job/praktiksøgning
 • Individuel vejledning, gennemgang eller oprettelse af CV (evt. på Jobnet), afklaring af individuelle og faglige kompetencer, undervisning i brug af NemID
 • Lovgivning: Hvad kan borgerne, og hvad skal borgeren?
 • Sundhedsstyring/mestring af sygdom, sundhedssystemets opbygning, sygdomsopfattelser samt arbejde og sygdom
 • Livsstil, motion og bevægelse, kostvejledning og madlavning
 • Mindfulness
 • Virksomhedspraktik

Forløbet kan kombineres med VSK’s øvrige tilbud: DU (danskuddannelserne), FVU eller dansk på specialhold.

Vores undervisere på ressourceforløbene er uddannet i forhold til de opgaver, de varetager. Professionsbachelorer i ernæring og hygiejne varetager undervisning inden for kostvejledning, livsstil og sundhed. Sproglærere med erfaring fra arbejde som jobkonsulenter i jobcentre varetager danskundervisning og undervisning rettet mod arbejdsmarkedet. Den fysiske træning varetages af uddannede fysioterapeuter i samarbejde med Træningscenter Brøndby.

Varighed

Tilbuddet består som udgangspunkt af 200 timers undervisning. Der anbefales minimum 3 mødegange om ugen, men forløbet kan tilrettelægges fleksibelt, så det matcher borgerens funktionsevne.

Sted og kursusfaciliteter

Forløbet foregår på VSK i Glostrup, hvor vi har et specielt indrettet kursuslokale med ergonomiske kontorstole, smartboard samt hvilefaciliteter. Der er desuden it-lokaler, kantine og motionslokaler med mulighed for at tage bad.

Samarbejde med sagsbehandlere

Vi har løbende tæt kontakt med både sagsbehandlere og kursister under ressourceforløb. Vi kommunikerer omkring fravær og andet vigtigt vedrørende kursisterne. Hvis der opstår behov for det, holder vi gerne møder, hvor både sagsbehandleren og kursisten deltager. Når en kursist afslutter et ressourceforløb, sender vi en slutrapport, hvis det ønskes.
Derudover sender vi fast fremmødelister en gang om måneden, og hvis en kursist ikke møder op på forløbets første dag, tager vi kontakt til sagsbehandleren.
Når kursister finder en praktikplads, giver vi også sagsbehandlere besked med oplysninger om fx praktikperioden og praktikområdet, og efter endt praktik giver vi en tilbagemelding om praktikforløbet.