sprog og job kommune – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Sprog og Job

Mål

Målet med forløbet er at få borgeren i arbejde, eller tættere på et arbejde, med en helhedsorienteret indsats.

Indhold

Forløbet på Sprog og Job er en kombination af flere indholdselementer:

  • Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning og “dansk på arbejdspladsen”
  • Udarbejdelse af CV og gennemgang af jobsøgningsstrategier samt hjælp til konkret jobsøgning
  • Information om regler, lovkrav, “ret og pligt”
  • Information om det danske arbejdsmarked og arbejdspladskultur
  • Brancherettet danskundervisning 1 dag om ugen sideløbende med praktik/løntilskudsjob

Derudover får kursisterne:

  • individuel vejledning og kompetenceafklaring
  • hjælp til at komme i virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud
  • test af dansksproglige færdigheder ved starten af forløbet
  • tilbud om dansktest og screening i forhold til FVU-undervisning

Undervisningen er tilrettelagt som ordinær uddannelse, jf. Bekendtgørelse om Danskuddannelse til voksne udlændinge m. fl.

Varighed

Periodens længde afhænger af, hvor hurtigt kursisten kommer i ordinært arbejde, praktik eller i ansættelse med løntilskud.

Kursisten starter med 25 timers undervisning om ugen i første del af forløbet. I andel del af forløbet deltager kursisten i brancherettet danskundervisning sideløbende med praktik/løntilskudsjob.

Prøver

Der tilbydes modultest.

Sted

Forløbet foregår på VSK i Glostrup.

Samarbejde med sagsbehandlere

Vi har løbende kontakt med sagsbehandlere omkring kursisters forløb på Sprog og Job. Vi informerer sagsbehandlere per mail, hvis en kursist ikke møder op ved forløbets start eller bliver syge samt tilsender fremmødelister efter ønske. Da samarbejdet er præget af dialog, inddrager vi også sagsbehandlere, hvis der opstår behov for at drøfte kursisters progression eller andet vigtigt.

Når kursister finder en praktikplads, giver vi sagsbehandlere besked med oplysninger om fx praktikperioden og praktikområdet, og efter endt praktik giver vi en tilbagemelding om praktikforløbet.
Efter endt forløb på Sprog og Job sender vi en afsluttende status på kursistens forløb.