strakspraktik kommune – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Straks-praktik

Mål

Målet er, at kursisten kommer i arbejde.

Indhold

De første 4 uger på sprogcentret bruger vi til at afklare kursistens faglige kompetencer og ønsker til praktik for efterfølgende at finde en praktikplads, der matcher disse behov og ønsker. På praktikstedet udpeges en sprogmakker, der har fokus på de sproglige mål i praktikken. Hvis borgeren er helt ny i Danmark og uden sproglige forudsætninger, vil den første praktik især have fokus på udvikling af sproget i praktikpladsen.

De sproglige fokuspunkter opsættes på baggrund af en sprogscreening. Kursisten og sprogmakkeren registrerer fremdriften hver 14. dag, og der tilføjes eventuelt nye fokusområder. En sprogkonsulent deltager ca. hver anden gang.

Ud over de sproglige fokuspunkter indgår arbejdsmarkedsrelevante kompetenceområder. De arbejdsmarkedsrelevante fokusområder udpeges i samarbejde med henvisende sagsbehandler.

Efter 13 ugers praktik evaluereres og et evt. nyt forløb sættes i gang på baggrund af nye faglige og sproglige mål.

Sted

Forløbet foregår på VSK i Glostrup.

Samarbejde med sagsbehandlere

Opfølgende kommunikation og samarbejde med sagsbehandlere efter aftale.