studieprøven kommune – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Studieprøven

Danskuddannelse 3 modul 6 forbereder til Studieprøven, som er overbygningen på Prøve i Dansk 3. Niveauet er højt, og det forventes, at kursister bruger meget tid på hjemmearbejde.

Målgruppe

Studieprøven er for kursister, der har bestået danskuddannelse 3 med høje karakterer.

Mål

Studieprøven giver adgang til videregående uddannelser på universiteter og andre højere læreranstalter, hvis kursisten har de rette forudsætninger med fra sit hjemland.

Indhold

På studieprøveniveauet arbejdes der med sproget på ret højt niveau. Derfor er det påkrævet, at man inden holdstart er i besiddelse af et vist sprogniveau, så man har mulighed for at arbejde sig frem til et korrekt, nuanceret, rigt og komplekst sprog.

Undervisningen er temabaseret og organiseret i lektioner med tilhørende øvelser og opgaver, der skal afleveres til lærerens vurdering. Temaerne omhandler et aktuelt emne, der understøttes af diverse materialer.

Tid og sted

Studieprøvemodulet udbydes som et 12 lektioners undervisningstilbud og veksler mellem en udstrakt online undervisning og en begrænset aftenholdundervisning. Deltagelse i holdundervisningen sker via både fremmøde på VSK og videokonferencer for dem, der ikke har mulighed for at møde frem.

Prøven

Studieprøven afholdes 2 gange om året i maj/juni og i november/december. En prøve består af en skriftlig og en mundtlig del, og de skal begge gennemføres i samme prøvetermin.

Der afholdes ikke sygeeksamen.