supplerende tilbud kommune – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Supplerende tilbud

Ønsker kursisten at gennemføre et modul hurtigt, eller har kursisten brug for ekstra hjælp, kan vi tilbyde supplerende undervisning:

  • Studiecenter i inspirerende læringsmiljø med bibliotek, læsesal og it-arbejdspladser
  • Sproglaboratorium
  • Udtalehold
  • Modultesthold
  • FVU-læsning og matematik
  • Sprogpraktik, som tilrettelægges individuelt af en studievejleder og borger