UNGE2 på VSK Ballerup

Varighed:
Et skoleår med ca. 40 uger fra august til juni. 30 lektioner pr. uge.

Pris:

Danskundervisning 15 lektioner om ugen betales via modultakst eller lektionstakst. Øvrig undervisning betales via lektionsbetaling. Omregnet ugepris op til kr. 3.500.

Startdato:
Undervisningsstart i august, dog mulighed for senere optag.

Indhold og udbytte:
Der undervises i dansk 15 lektioner om ugen. I de øvrige 15 lektioner undervises der i matematik, engelsk, samfundsfag og arbejdsmarkedskendskab. Danskundervisningen stiler mod bestået Prøve i dansk 1 eller 2. Undervisning i andre fag er målrettet FVUlæsning samt FVU-matematik, og der tilbydes trinprøver i forløbet. Øvrig undervisning mandag og tirsdag kan erstattes af praktik.

Procedure:
Borgeren henvises af sagsbehandler, og borger indkaldes til visitationssamtale. Der udarbejdes kontrakt for et forløb frem til 1. juli med mulighed for forlængelse.

Kontaktperson:
Lene Aagaard Thomsen