Unge2

Varighed:
Minimum et skoleår, ca. 40 uger, fra august til juni, afhængig af borgers udgangspunkt. 30 lektioner pr. uge.

Pris:
DU-undervisning betales via DU-takst (lektionspris hvis borger er under 18 år ). Øvrig undervisning betales via lektionsbetaling. Omregnet ugepris kr. 3.000-3.500.

Startdato:
Ved skoleårsstart i august, med mulighed for løbende optag.

Indhold og udbytte:
Der undervises primært i dansk, men også i matematik, engelsk, samfunds-
fag og arbejdsmarkedskendskab. Undervisningen fordeles på 15 lektioner DU-undervisning, som fører frem til bestået DU1 eller DU2, og 15 lektioner øvrig undervisning, som fører frem mod bestået FVU-læsning trin 4 samt FVU-matematik trin 2.
Øvrig undervisning kan, hvis det ønskes, erstattes af 2 dages praktik pr. uge. Praktik arrangeres i samarbejde med Inside Knowledge.

Procedure:
Borgeren henvises af sagsbehandler, og borger indkaldes til visitationssamtale. Der udarbejdes kontrakt for forløbet frem til skoleårets sluttidspunkt med mulighed for forlængelse i det kommende skoleår.

Kontaktperson:
Lene Aagaard Thomsen