Dansk og Praktik

 

OBS! Dette tilbud er kun tilgængeligt via VSK Ballerup

 

Vi tilbyder skræddersyet danskundervisning i virksomheden eller på sprogcentret

 

Det kan dreje sig om undervisning af enkeltpersoner eller grupper. Undervisningen kan etableres i kombination med praktikker, løntilskudsordninger og med brug af sidemandslærere eller mentorer.

 

Mål
Dansk & Praktik er et individuelt tilrettelagt danskundervisningsprogram, som har til formål at forbedre udenlandske medarbejderes kommunikation med kolleger, ledelse og kunder. Målet er, at den enkelte udenlandske medarbejder bliver i stand til at klare sig på arbejdspladsen – både fagligt og kollegialt.

 

Målgruppe
Udlændinge i ordinært arbejde, løntilskudsjob eller i virksomhedspraktik. Fælles for målgruppen er, at deres sproglige forudsætninger ikke er på niveau med de krav til kommunikation, som arbejdet kræver.

 

Undervisningen og tilrettelæggelse
Undervisningen tager udgangspunkt i vilkårene på arbejdspladsen, fx den ansattes sprogbehov i arbejdssituationen, virksomhedens sproglige forventninger og behov og det fagsprog, som anvendes i virksomheden.

 

Undervisningen tilrettelægges på baggrund af interviews med den ansatte og dennes kolleger. Herefter udarbejdes forslag til et program for en målrettet danskundervisning, herunder undervisningens indhold, lektionsantal og periode.

 

Sted
Undervisningen kan foregå enten i virksomheden eller på VSK Ballerup

 

Kontakt
Kontakt Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter på telefon 43 28 34 20 eller skriv til sprogcenter@brondby.dk for yderligere information om særligt tilrettelagte virksomhedsrettede forløb.