Danskuddannelse 1

Denne uddannelse er for dig, der ikke har lært at læse og skrive på dit modersmål, eller ikke har lært det latinske alfabet.

Uddannelsen består af 6 moduler, og du afslutter sidste modul med prøve i Dansk 1.

  • Målet er, at du lærer dansk på et niveau, så du fx. kan klare ufaglært arbejde og kan klare dig på dansk hos lægen, når du køber ind, til forældremøder og i andre sammenhænge med danskere i almindelige situationer
  • Vi har fokus på dit mundtlige sprog, men du lærer også at bruge det latinske alfabet og træner læsning og skrivning
  • Du lærer at læse og skrive lette tekster på dansk
  • Du lærer om dansk kultur og det danske samfund