Danskuddannelse 1 – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Danskuddannelse 1

Denne uddannelse er for dig, der ikke har lært at læse og skrive på dit modersmål, eller ikke har lært det latinske alfabet.

Uddannelsen består af 6 moduler, og du afslutter sidste modul med prøve i Dansk 1.

  • Målet er, at du lærer dansk på et niveau, så du fx. kan klare ufaglært arbejde og kan klare dig på dansk hos lægen, når du køber ind, til forældremøder og i andre sammenhænge med danskere i almindelige situationer
  • Vi har fokus på dit mundtlige sprog, men du lærer også at bruge det latinske alfabet og træner læsning og skrivning
  • Du lærer at læse og skrive lette tekster på dansk
  • Du lærer om dansk kultur og det danske samfund
Vestegnens Sprogcenter holder lukket d. 27. april 2018, på grund af St. Bededag
I tilfælde af konflikt: Hvis der udbryder konflikt med strejke og lockout vil det meste af VSKs undervisning blive aflyst. Enkelte hold vil dog fortsætte. Hvilke hold der forsat har undervisning under konflikten er ikke afklaret endeligt endnu. Så snart vi ved hvilke hold der fortsætter i tilfælde af konflikt vil det fremgå her. Alle kursister bliver informeret personligt, hvis der udbryder konflikt.