Danskuddannelse 2 – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Danskuddannelse 2

Denne uddannelse er for dig, der har gået i skole i 8-10 år i dit hjemland, eller for dig, der har en længere skolebaggrund, men som har travlt med arbejde og derfor vil have et lettere skoleforløb.

Uddannelsen består af 6 moduler, og du afslutter sidste modul med Prøve i Dansk 2.

  • Målet er, at du lærer dansk på et niveau, så du kan deltage i kompetencegivende faglige kurser og uddannelser og klare dig på arbejdsmarkedet
  • Vi fokuserer på, at du lærer at forstå, læse, tale og skrive dansk, så du kan klare sig i hverdagen og på arbejdsmarkedet
  • I undervisningen lærer du også om dansk kultur og danske samfundsforhold
Vestegnens Sprogcenter holder lukket d. 27. april 2018, på grund af St. Bededag
I tilfælde af konflikt: Hvis der udbryder konflikt med strejke og lockout vil det meste af VSKs undervisning blive aflyst. Enkelte hold vil dog fortsætte. Hvilke hold der forsat har undervisning under konflikten er ikke afklaret endeligt endnu. Så snart vi ved hvilke hold der fortsætter i tilfælde af konflikt vil det fremgå her. Alle kursister bliver informeret personligt, hvis der udbryder konflikt.