Depositum for tilmelding til danskundervisning

Danskuddannelserne er gratis (fra 1.- juli 2020), men det er muligt at du skal betale et depositum, som du får tilbage, når uddannelsen er gennemført indenfor visse frister.

Har du af vores vejleder fået at vide, at du skal betale depositum for at starte din danskundervisning, bedes du venligst betale ved at klikke på linket lige nedenfor her.

Betal depositum her

Vejledning i betaling af depositum

Mere om depositum og hvordan det betales tilbage

Depositum er et engangsbeløb. Sprogcentret bekræfter med indkaldelsen, at du har betalt depositum.

Når du har gennemført uddannelsen kan du få depositummet tilbage, hvis du gennemfører hvert modul indenfor den fastsatte tidsgrænse, som er på minimum 6 måneder. Tilbagebetalingen vil ske automatisk indenfor en måned efter, at uddannelsen er gennemført.

Depositummet kan også betales også tilbage

  • Når du har gennemført en modultest og ønsker en pause i uddannelsen.
  • Hvis du vælger at rejse ud af landet og ophører med din Danskuddannelse.

I disse tilfælde skal du slev anmode om at få dit depositum betalt tilbage.

Når du betaler skal du oplyse dit cpr.nr. Det er vigtigt at det er kursistens cpr nummer der anføres, ikke betaleren. Det er altså ligegyldigt om du selv, din ægtefælle, anden familie eller andre betaler for dig. Men det er dit cpr.nr., som kursist, der skal oplyses. Tilbagebetalingen af depositum sker til samme konto som indbetalte det.

Bemærk at pr. d. 1. juli 2020 er loven ændret og depositummet hæves til 2.000 kr. Har du tidligere indbetalt 1.250 kr. i depositum, vil du ved førstkommende modulskift blive opkrævet 750 kr. Deltagerbetalingen er til gengæld bortfaldet.

VIGTIGT: Du skal have talt med en vejleder inden du betaler depositum, så du er sikker på at du skal betale. Hvis ikke du har talt med en vejleder, skal du først møde frem på sprogcenteret eller bestille tid.

Find vejledernes kontaktoplysninger, åbningstider m.v. her.