Depositum for tilmelding til Danskuddannelse

Danskuddannelserne er gratis, men det er muligt, at du skal betale et depositum, som du får tilbage, når du har gennemført Danskuddannelsen inden for en tidfrist.

Har du af vores vejleder fået at vide, at du skal betale depositum for at starte din danskundervisning, bedes du venligst betale ved at klikke på linket lige nedenfor her.

Betal depositum her

Vejledning i betaling af depositum

Mere om depositum og hvordan det betales tilbage

Depositum er et engangsbeløb. Sprogcentret bekræfter med indkaldelsen, at du har betalt depositum.

Når du har gennemført uddannelsen kan du få depositummet tilbage, hvis du gennemfører hvert modul inden for den fastsatte tidsgrænse, som er på minimum 6 måneder. Tilbagebetalingen vil ske automatisk indenfor en måned efter, at uddannelsen er gennemført.

Depositummet kan også betales tilbage, når du har bestået en modultest og ikke ønsker at fortsætte. Du skal selv anmode om at få dit depositum betalt tilbage.

Når du betaler, skal du oplyse dit cpr-nummer. Det er vigtigt, at det er kursistens cpr-nummer, der anføres, ikke betalerens. Det er altså ligegyldigt, om du selv, din ægtefælle, anden familie eller andre betaler for dig. Det er dit cpr-nummer, som kursist, der skal oplyses. Tilbagebetalingen af depositum sker til samme konto, som indbetalte det.

Bemærk at pr. d. 1. juli 2020 er loven ændret og depositummet er hævet til 2.000 kr. Har du tidligere indbetalt 1.250 kr. i depositum, vil du ved førstkommende modulskift blive opkrævet 750 kr. Deltagerbetalingen er til gengæld bortfaldet.

VIGTIGT: Du skal have talt med en vejleder inden du betaler depositum, så du er sikker på at du skal betale. Hvis ikke du har talt med en vejleder, skal du først møde frem på sprogcenteret eller bestille tid.

Find vejledernes kontaktoplysninger, åbningstider m.v. her.