FVU – Dansk Modersmål – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

FVU for kursister med dansk som modersmål

FVU – Forberedende VoksenUndervisning – er GRATIS kurser i dansk og matematik for voksne.

FVU er for dig, der fx:

 • skal have matematik for at komme ind på en uddannelse
 • skal være bedre til at læse og skrive for at komme i job
 • går på en uddannelse og ønsker at blive bedre til at læse tekster og skrive opgaver
 • gerne vil kunne hjælpe dine børn med lektier
 • gerne vil lære eller blive bedre til regning og matematik

Du har mulighed for at afslutte undervisningen med en trinprøve. En bestået dansk FVU trin 4 samt matematik FVU trin 2 svarer til folkeskolens 9. eller 10. klasses afgangsprøver og giver dermed adgang til erhvervsuddannelserne.

Indhold

Hvis du starter på FVU hos VSK, vil du komme på et hold, som tager udgangspunkt i din baggrund og det, du allerede kan. Du kan selv vælge, om du vil gå til FVU-dansk, FVU-matematik eller begge dele.

På FVU-dansk arbejder vi med læse- og skrivefærdigheder, bl.a.

 • Staveregler, grammatik og ordforråd
 • Tekster fra hverdagen – gerne tekster, du selv vælger
 • Aktuelle nyheder fra aviser og tv

På FVU-matematik arbejder vi med regnefærdigheder, bl.a.

 • Tal og matematiske begreber fra hverdagen
 • Opgaver med tekst, tal og figurer
 • Lønsedler, elregninger, opskrifter og netbank

Tid og sted

Der er mulighed for 12, 16 eller 20 dansklektioner og 4 matematiklektioner om ugen. Undervisningen foregår på vores afdeling i Glostrup. Et forløb varer 8 uger. Du kan tage flere forløb, hvis du har brug for det. Vi har holdstart hver 14. dag.

Tilmelding

Inden du starter, skal du til en screening, hvor vi sammen med dig finder ud af, hvilket hold du skal starte på. En FVU-screening består af fem opgaver i dansk læsning/skrivning og en i matematik. Screeningen er ikke en eksamen, men en undersøgelse af, hvor meget eller lidt du kan læse, skrive og regne. Du kan altså ikke dumpe. Du får mulighed for at blive klogere på, hvor meget du kan. Screeningen varer ca. 3 timer med pauser. Vi byder på kaffe og te, og du har selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Der er ikke andre end dig og evt. din sagsbehandler, der får noget at vide om resultatet.

Du kan blive henvist til kurset af din sagsbehandler, hvis du er ledig og har en jobplan.