FVU for voksne med høretab – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

FVU for voksne med høretab

FVU – Forberedende VoksenUndervisning – er gratis kurser i dansk og matematik for voksne.
Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter har et særligt FVU-forløb til dig, der har høretab. Her foregår undervisningen på tegnsprog og med tegnstøttet kommunikation.

FVU er for dig, der for eksempel:

  • Gerne vil blive bedre til at læse og skrive dansk.
  • Gerne vil begynde på en uddannelse.
  • Gerne vil ansøge om dansk statsborgerskab.
  • Gerne vil blive bedre til regning og matematik.

Indhold

Der findes to fag indenfor FVU: FVU-læsning og FVU-matematik.
FVU-læsning har 4 trin. FVU-matematik har 2 trin.

På FVU-læsning arbejder du bl.a. med:

  • Staveregler, grammatik og ordforråd
  • Tekster fra hverdagen – gerne tekster du selv vælger
  • Aktuelle nyheder fra aviser og tv.

På FVU-matematik arbejder du bl.a. med:

  • Tal og matematiske begreber fra hverdagen
  • Opgaver med tekst, tal og figurer
  • Lønsedler, elregninger, opskrifter og netbank.

Da dansk og tegnsprogsgrammatik er vidt forskelligt fra hinanden arbejdes der meget med grammatik. Derudover arbejdes der med baggrundsviden og ordforråd både på dansk og på tegnsprog.

Du har mulighed for at afslutte undervisningen med en trinprøve. En bestået dansk FVU trin 4 samt matematik FVU trin 2 svarer til folkeskolens 9. eller 10. klasses afgangsprøver og giver dermed adgang til erhvervsuddannelserne. FVU kan kombineres med aktivering.

Tid og sted

Et FVU-forløb er på mellem 40-80 lektioner. Du kan starte på FVU hele året, når det passer dig. Undervisningen foregår på Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter i Glostrup.

Tilmelding

Inden du starter, skal du til en test, der viser om FVU er noget for dig.
Testen udføres på tegnsprog eller med tegnstøttet kommunikation.

Kontakt vejlederen og bestil tid til en test:

FVU-vejleder
Steffanie Kappel Caspersen
E-mail: steca@brondby.dk
Skype: steffanie12341