FVU – Forberedende voksenundervisning

Hvad er FVU?

FVU er et gratis undervisningstilbud til voksne, der ønsker at forbedre deres færdigheder i dansk, matematik og IT.

FVU består af forskellige fag

FVU-Start er for tosprogede kursister, der har brug for at udvide deres ordforråd og øve sig i at tale og forstå dansk inden de kan starte på de andre FVU fag.

FVU-dansk har til formål at styrke og forbedre deltagernes færdigheder i at læse, stave og skrive. 

FVU-matematik har til formål at styrke og forbedre deltagernes talforståelse og færdigheder i at regne.  

FVU-digital har til formål at styrke og udvikle en sikker brug af IT på et grundlæggende niveau.

FVU-dansk og FVU-matematik kan afsluttes med en trinprøve svarende til 9. klasses afgangsprøve og er adgangsgivende til erhvervsuddannelser.

Bemærk at vi ikke tilbyder trintest til selvstuderende.

Bekendtgørelsen fra Undervisningsministeriet kan findes her

Tid og sted

Undervisningen foregår på vores afdelinger i Glostrup, Ballerup og på Amager. 

De fleste hold møder to gange om ugen. 

Tilmelding

Inden du starter, skal du til en screening, hvor vi sammen med dig finder ud af, hvilket hold du skal starte på. En screening består af en test og en samtale og varer ca 1,5 time.