Generelt om danskuddannelserne

Danskuddannelserne er gratis. Vi lærer dig det sprog, du har brug for på arbejdsmarkedet, eller hvis du er under uddannelse. Vi underviser i dansk, du kan bruge til noget.

VSK tilbyder undervisning på 3 uddannelser – Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3. Du skal kun gennemføre én af uddannelserne. Når du har haft en samtale med en studievejleder, finder I sammen ud af, hvilken danskuddannelse, der passer dig bedst.

Hver danskuddannelse består af 5 eller 6 moduler. Du kan se en model over danskuddannelserne her. Du afslutter hvert modul med en modultest og skal bestå modultesten for at gå videre på næste modul. Efter sidste modul afslutter du din danskuddannelse med en statskontrolleret prøve, der afholdes 2 gange om året, sommer og vinter.

Undervisningen

På VSK er undervisningen moderne og effektiv. Derfor vil du som kursist på VSK møde mange forskellige metoder og værktøjer i undervisningen, fx:

  • Cooperative learning
  • Online undervisning
  • Læringsplatformen ”Sprogcenternet”, som bruges til opgaver og kommunikation

Alle undervisningsmaterialer er gratis.

Der er undervisning på forskellige tidspunkter i løbet af dagen, og det er næsten altid muligt at finde et tilbud, der passer dig:

  • Formiddag eller eftermiddag 3 eller 4 dage om ugen
  • Aften 2 gange om ugen fra kl 17-19.45
  • E-Sprogcenter (fleksibel onlineundervisning)
  • Undervisning om lørdagen fra kl. 9-13

Depositum

Hvis du vil starte på en danskuddannelse, kan det være du skal betale et depositum på 2.000 kr. Du får beløbet tilbage, når du har gennemført din uddannelse, ligesom du kan få det, efter du har afsluttet et modul indenfor en bestemt tid og ønsker en pause.

Læs mere om depositum til Danskuddannelse HER

Klippekort

Som kursist på danskuddannelsen får du et ”klippekort”. Der er i alt 6 klip til en hel danskuddannelse. Klippene udgør tilsammen 42 måneder (3½ år), som skal afholdes indenfor de 5 år, du har ret til danskundervisning. Et klip sættes ikke i bero, hvis du holder pause midt i et modul. Ferie og andre pauser skal derfor afholdes mellem modulerne.

Læs mere her

Praktik

Vi tilbyder dig sprogpraktik på en virksomhed på modul 3 på Danskuddannelse 2 og 3. Du kommer i praktik i en virksomhed i én uge, hvis du gerne vil. Praktik er selvfølgelig frivilligt, men vi ser gerne at du tager imod tilbuddet. Du lærer dansk hurtigere, når du bruger sproget ude i virkeligheden. Vi finder en praktikplads til dig.

Forventninger til dig

Vi opfordrer til, at du møder til undervisningen hver gang, er aktiv i undervisningen, arbejder selvstændigt og fokuseret på læringsplanen for modulet, laver hjemmearbejde, bruger studiecenteret, biblioteket og skolens andre faciliteter samt træner dansk uden for skolen. Vi opfordrer dig også til at tage imod tilbuddet om praktik.

Information om krav og rettigheder m.m.

Du kan se vigtig information om krav, rettigheder og regler på www.nyidanmark.dk. Du kan bl.a. også finde ”Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.” på Retsinformation.dk.

Desuden får du på skolen en USB-nøgle med læringsplaner, testkrav og generel information.

Karaktergennemsnit

Du kan se de seneste års karaktergennemsnit fra danskprøverne her: