Indfødsretsprøven – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Indfødsretsprøven

 
Hvis du vil søge om dansk indfødsret (statsborgerskab), skal du bestå indfødsretsprøven. Prøven består af 40 skriftlige spørgsmål (multiple choice), hvoraf du skal besvare 32 spørgsmål korrekt. Prøven varer 45 minutter.
 
Prøven afholdes 2 gange om året i juni og december.
 
Forberedelse kan ske ved download af materiale fra uim.dk (”Læremateriale til indfødsretsprøven af 2015 – danske samfundsforhold, dansk kultur og historie”). Materialet kan også downloades som lydfil samme sted.
 
Se tilmeldingsfrister, prøvedatoer og pris på uim.dk.
 
Prøven afholdes på Skolevej 6, Glostrup eller tæt på. Du hører fra os om mødetid og -sted.

Tilmeld dig og betal for prøven her

Vestegnens Sprogcenter holder lukket d. 27. april 2018, på grund af St. Bededag
I tilfælde af konflikt: Hvis der udbryder konflikt med strejke og lockout vil det meste af VSKs undervisning blive aflyst. Enkelte hold vil dog fortsætte. Hvilke hold der forsat har undervisning under konflikten er ikke afklaret endeligt endnu. Så snart vi ved hvilke hold der fortsætter i tilfælde af konflikt vil det fremgå her. Alle kursister bliver informeret personligt, hvis der udbryder konflikt.