Intensiv dansk og job (13 uger)

Er du ledig og på dagpenge, og har du arbejdet i Danmark i flere år – men ikke haft tid til at lære dansk?

Ønsker du hurtigt at lære dansk og vende  tilbage til arbejdsmarkedet? Så er Intensiv dansk og job sikkert noget for dig!

Formål

På Intensiv dansk og job er målet, at deltageren finder et arbejde og bliver bedre til dansk.

På kurset er der undervisning  i dansk, der især retter sig mod arbejdsmarkedet. I slutningen af kurset kommer man i virksomhedspraktik, og vi hjælper også med at søge et arbejde eller et løntilskudsjob.

Undervisningen

Intensiv dansk og job er et intensivt forløb, hvor deltageren lærer dansk i et hurtigt tempo. På 13 uger er det realistisk at bestå 1-2 moduler. Undervisningen tager udgangspunkt i deltagerens sproglige behov og sproglige niveau, og man kommer til test, så snart man er klar til  det.

På kurset undervises også i arbejdsmarkedsrettet dansk, herunder CV, ansøgning, jobsamtale, arbejdsmarkedet m.m. Herved lærer deltageren at opbygge et flot CV, skrive ansøgninger og bruge sit eget netværk til at komme i arbejde. Endvidere informeres om regler og love og det danske arbejdsmarked – Hvad skal man og hvad må man?

Undervisningen er som udgangspunkt tilrettelagt europæere.

Indhold

Der undervises 26 lektioner om ugen: 12* lektioner i dansk, 8* lektioner i dansk med fokus på mundtlighed og 6 lektioner jobsøgning.

Tilmelding

Tilmelding til Intensiv dansk og job sker via det lokale jobcenter. Der tilmeldes som udgangspunkt for 13 uger.

*Fordelingen af lektioner dækker det typiske forløb, men den kan dog variere en smule alt efter deltagerens dansksproglige niveau.