Klar til Job – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Klar til Job

Er du sygemeldt eller har du været sygemeldt og er nu i ressourceforløb? Eller er du på kontanthjælp? Har du smerter og brug for hjælp til at leve et godt liv og komme tilbage på arbejdsmarkedet? Så kan kurset være noget for dig.

Det er et arbejdsrettet kursus for dig, der er ledig og har behov for hjælp til at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. Kurset er en kombination af danskundervisning, vejledning, undervisning i kost og motion, hjælp til at håndtere smerter og mulighed for at komme i virksomhedspraktik.

Indhold

På Klar til Job lærer du:

 • Dansk du kan bruge på arbejdspladsen
 • Om det danske arbejdsmarked
 • Hjælp til at skrive dit CV og lægge det på Jobnet
 • Om love og regler på arbejdsmarkedet: Hvad kan du, hvad skal du?
 • Om økonomi: Hvad kan du få hjælp til, og hvordan kan du organisere din økonomi?
 • Om livsstil og kost
 • Om smertehåndtering

Du får også…

 • Motion og bevægelse med en fysioterapeut
 • Virksomhedspraktik
 • Besøg på virksomheder
 • Individuel vejledning og afklaring af dine faglige kompetencer

Du starter dit kursus med en individuel samtale med din nye lærer, og sammen finder I ud af, hvad du har brug for at blive bedre til.

Du aftaler sammen med din lærer og sagsbehandler, hvornår du skal deltage i undervisning. Du skal møde minimum 3 gange om ugen – det ugentlige timetal tilrettelægger vi, så det passer til dine behov. Undervisningen foregår altid om formiddagen.

Vi optager løbende nye kursister, så du kan begynde på kurset, når det passer dig. Du bliver tilmeldt kurset via dit jobcenter.

Hent brochuren her

Du kan også få sendt brochuren. Bestil den her

Vestegnens Sprogcenter holder juleferie fra d. 22. Dec 2018 til og med d. 2. Januar 2019.