Model for danskuddannelser – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Model for danskuddannelser

Hver danskuddannelse består af 5 eller 6 moduler, og du afslutter hvert modul med en modultest. Du skal bestå denne modultest for at gå videre på næste modul.

Før du starter på danskundervisningen, visiterer en studievejleder dig. På den måde sikrer vi, at du starter på den danskuddannelse og det modul, der matcher dine forudsætninger, dine ønsker og dit niveau.

Danskuddannelsesmodellen er en progressionsmodel, og som kursist gennemfører du én uddannelse. A1, A2, B1, B2 og C1 relaterer til niveauerne i Europarådets beskrivelse af sprogniveauer.

modelfordanskuddmedniveauermindreskriftjpg

Vestegnens Sprogcenter holder lukket d. 27. april 2018, på grund af St. Bededag
I tilfælde af konflikt: Hvis der udbryder konflikt med strejke og lockout vil det meste af VSKs undervisning blive aflyst. Enkelte hold vil dog fortsætte. Hvilke hold der forsat har undervisning under konflikten er ikke afklaret endeligt endnu. Så snart vi ved hvilke hold der fortsætter i tilfælde af konflikt vil det fremgå her. Alle kursister bliver informeret personligt, hvis der udbryder konflikt.