Model for danskuddannelser – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Model for danskuddannelser

Hver danskuddannelse består af 5 eller 6 moduler, og du afslutter hvert modul med en modultest. Du skal bestå denne modultest for at gå videre på næste modul.

Før du starter på danskundervisningen, visiterer en studievejleder dig. På den måde sikrer vi, at du starter på den danskuddannelse og det modul, der matcher dine forudsætninger, dine ønsker og dit niveau.

Danskuddannelsesmodellen er en progressionsmodel, og som kursist gennemfører du én uddannelse. A1, A2, B1, B2 og C1 relaterer til niveauerne i Europarådets beskrivelse af sprogniveauer.

modelfordanskuddmedniveauermindreskriftjpg

Vestegnens Sprogcenter holder juleferie fra d. 22. Dec 2018 til og med d. 2. Januar 2019.