Modultest – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Modultest

Du afslutter hvert modul med en modultest.

  • Hvert modul er beregnet til et maksimalt antal lektioner
  • Du kommer til modultest, når du er klar, eller når du har brugt det maksimale antal lektioner på modulet
  • Læreren tilmelder dig modultesten
  • Du går videre til næste modul, hvis du består testen
  • Hvis du ikke består testen, eller kun består en del af den, skal du til test igen senest 3 uger efter
  • Hvis du ikke består re-testen, skal du skifte danskuddannelse
Vestegnens Sprogcenter holder lukket d. 27. april 2018, på grund af St. Bededag
I tilfælde af konflikt: Hvis der udbryder konflikt med strejke og lockout vil det meste af VSKs undervisning blive aflyst. Enkelte hold vil dog fortsætte. Hvilke hold der forsat har undervisning under konflikten er ikke afklaret endeligt endnu. Så snart vi ved hvilke hold der fortsætter i tilfælde af konflikt vil det fremgå her. Alle kursister bliver informeret personligt, hvis der udbryder konflikt.