Modultest

Du afslutter hvert modul med en modultest.

  • Hvert modul er beregnet til et maksimalt antal lektioner
  • Du kommer til modultest, når du er klar, eller når du har brugt det maksimale antal lektioner på modulet
  • Læreren tilmelder dig modultesten
  • Du går videre til næste modul, hvis du består testen
  • Hvis du ikke består testen, eller kun består en del af den, skal du til test igen senest 3 uger efter
  • Hvis du ikke består re-testen, skal du skifte danskuddannelse