Prøve i Dansk 2

Prøve i Dansk 2 afslutter Danskuddannelse 2.

Prøven afholdes 2 gange om året i maj/juni og i november/december. En prøve består af en skriftlig og en mundtlig del, og begge skal gennemføres i samme prøvetermin.

Der afholdes ikke sygeeksamen.

Du skal aflevere et emne forud for den mundtlige prøve. Emnet skal være personligt og handle om danske forhold. Det skal være afleveret til prøvestedet senest 15 hverdage før den mundtlige prøvetermin starter.

Tilmelding skal ske senest 10 uger før den skriftlige prøvetermin starter.

Til både den skriftlige og den mundtlige prøve skal du medbringe billedlegitimation i form af:

  • Pas, opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af dansk myndighed
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af offentlig myndighed i et EU-/EØS-land eller i Schweiz
  • Pas, som er udstedt af offentlig myndighed i et andet land end de, der er nævnt under 1 og 2, og hvori der er placeret en opholdsticker eller en visumsticker til et Schengenland

Manglende billedlegitimation til prøven betyder, at du bliver afvist og ikke kan deltage.

Er du handicappet eller ordblind, skal det oplyses ved tilmeldingen. Vi kontakter dig om hvilken form for hjælp, vi kan tilbyde, hvilken dokumentation vi skal have, og hvad du skal gøre for at kunne få hjælp.

De skriftlige prøver afholdes enten på vores afdeling i Glostrup, Skolevej 6 eller på en lokation i nærheden. Vi sender breve om tid og sted til dig både før den skriftlige og før den mundtlige prøve.

Husk at medbringe ordbøger og eventuelt mad og drikke til de skriftlige prøver.

Prøveperioden for den mundtlige del meldes ud fra ministeriets side. Du skal sikre, at du kan kan møde indenfor hele denne periode.

Du kan læse mere på ministeriets hjemmeside her

Du kan se eksempler på tidligere afholdte prøver her

Du kan tilmelde dig og betale for prøven her