Studieprøven

Drømmer du om at tage en uddannelse på et dansk universitet? Så skal du først bestå ’Studieprøven’.

Har du færdiggjort Danskuddannelse 3, modul 5 og bestået Prøve i Dansk 3 med mindstekarakteren 10 i læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation, kan du fortsætte på Danskuddannelse 3, modul 6, som afsluttes med Studieprøven. Det er det højeste niveau man kan lære dansk på ved et dansk sprogcenter. Studieprøven giver dig adgang til videregående uddannelser på danske universiteter og andre højere læreanstalter.

Der kan stadig være andre krav du skal leve op til for at få adgang til videre uddannelse. Om det kan du søge hjælp ved skolens vejledere.

 

Praktisk om Studieprøven

Selve Studieprøven består af en mundtlig del og en skriftlig del. Man bliver testet i tre områder: læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation.

Prøverne afholdes to gange årligt, og der er tilmeldingsfrist ca. 10 uger før afholdelse af prøverne.

I 2020 afholdes Studieprøven på følgende tidspunkter:

Forår

Skriftlig del: 11. maj
Mundtlig eksamensperiode: 8. – 19. juni
Tilmeldingsfrist: 2. marts

Efterår

Skriftlig del: 16. november
Mundtlig eksamensperiode: 7. – 18. december
Tilmeldingsfrist: 7. september

For at tilmelde dig Studieprøven skal du kontakte vores vejledere. Du kan finde vores kontaktinformationer her: vestegnenssprogcenter.dk/kontakt.

 

Undervisning til Studieprøven

På Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter foregår undervisningen i Studieprøven på vores e-Sprogcenter. Det betyder, at det meste af undervisningen foregår online. Undervisningsmaterialet består af tekster, videoklip og radioudsendelser. Du får adgang til undervisningen via et login, du får af din lærer.

Undervisningen på Danskuddannelse 3, modul 6 er organiseret i temaer, der strækker sig over 2 uger ad gangen og handler om et aktuelt emne. Der er ikke mødepligt til undervisningen, men du skal aflevere opgaver hver uge. Alle afleverede opgaver bliver grundigt gennemgået af læreren, kommenteret og rettet i samarbejde med dig. Derfor er lærerens feedback en væsentlig del af undervisningen.

Som kursist bliver du tilmeldt undervisningen for et semester, enten i forårssemesteret eller efterårssemesteret. Semesteret afsluttes med studieprøven.

Hvis du har brug for hjælp eller vejledning i løbet af kurset, kan du altid kontakte din lærer via e-mail eller telefon. Du kan også kontakte VSK’s vejledere.

Ekstra hjælp til Studieprøven

Som kursist til Studieprøven på VSK har du adgang til en række hjælpemidler og ressourcer. De kan hjælpe dig til at bestå Studieprøven. Du får adgang til:

 • Opgavesæt med facit, som du kan studere for at øge dine chancer for at bestå den afsluttende prøve.
 • Selvrettende sprogøvelser inden for grammatik, morfologi, ordforråd, retskrivning mm.
 • En lang række af eksempler på skriftlig fremstilling.
 • Elektroniske ordbøger.
 • Et tema med indføring (kursus) i Studieprøven.
 • Sproglige tjeklister, mm.

Ud over den online undervisning kan du også deltage i 2 timers seancer i mundtlig kommunikation om hvert emne/tema med fokus på argumentation, udtale, fluency, og korrekthed. Seancerne i mundtlig kommunikation udbydes både online via videokonferencer og som fremmøde på VSK’s afdeling i Glostrup (Skolevej 6, 2600 Glostrup).

Selvstuderende til Studieprøven

Du kan godt gå op til Studieprøven som slevstuderende – altså uden at have fulgt undervisningen på Danskuddannelse 3, modul 6 ved fx Speak Sprogcenter. Du skal stadig kontakte VSK’s vejledning for tilmelding. Er du selvstuderende, skal du desuden betale et gebyr på 833 kr. for hver del af prøven du vil gå op til. Det vil sige at hele prøven vil koste dig 1.666 kroner.

 

Kort om Studieprøven

 • Studieprøven er en overbygning på Prøve i Dansk 3 og er for dig, der har bestået Danskuddannelse 3 med høje karakterer.
 • Studieprøven giver dig adgang til videregående uddannelser på universiteter og andre højere læreanstalter, hvis du har de rette forudsætninger med fra dit hjemland.
 • Du undervises på højt niveau, og vi forventer, at du bruger meget tid på hjemmearbejde.
 • Undervisningen foregår online via e-Sprogcenter.
 • Den afsluttende prøve afholdes to gange om året. I maj/juni og i november/december.
 • Du tilmelder dig ved at kontakte VSK’s vejledere på vestegnenssprogcenter.dk/kontakt.
 • Du kan finde den officielle information om Studieprøven her.
 • Se eksempler på tidligere opgaver her.
 • Lyt til lydeksempler på mundtlig fremstilling her.