Studieprøven – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Studieprøven

På Danskuddannelse 3 modul 6 forbereder du dig til Studieprøven.

  • Studieprøven er en overbygning på Prøve i Dansk 3 og er for dig, der har bestået Danskuddannelse 3 med høje karakterer.
  • Studieprøven giver dig adgang til videregående uddannelser på universiteter og andre højere læreanstalter, hvis du har de rette forudsætninger med fra dit hjemland.
  • Du undervises på højt niveau, og vi forventer, at du bruger meget tid på hjemmearbejde.
Vestegnens Sprogcenter holder lukket d. 27. april 2018, på grund af St. Bededag
I tilfælde af konflikt: Hvis der udbryder konflikt med strejke og lockout vil det meste af VSKs undervisning blive aflyst. Enkelte hold vil dog fortsætte. Hvilke hold der forsat har undervisning under konflikten er ikke afklaret endeligt endnu. Så snart vi ved hvilke hold der fortsætter i tilfælde af konflikt vil det fremgå her. Alle kursister bliver informeret personligt, hvis der udbryder konflikt.