Unge2 – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Unge2

OBS! Dette tilbud er kun tilgængeligt via VSK Ballerup

Unge2 er et opkvalificerende skoleforløb for flygtninge og indvandrere mellem 17-25 år

Unge2 – formål
Unge2 er et undervisningstilbud på 30 lektioner om ugen, der styrker elevernes faglige, almene og personlige kompetencer. Skoleforløbet gør eleverne uddannelsesparate ved at give dem kvalifikationer og skolefærdigheder til optagelse og gennemførelse af et AVU-forløb på VUC, erhvervsuddannelserne eller gymnasiale uddannelser.

Målgruppe
Unge2 henvender sig til unge flygtninge/indvandrere i alderen 17-25 år. Unge2 optager elever med og uden skolebaggrund fra hjemlandet. Fælles for dem er et behov for opkvalificering i dansk, engelsk og matematik for at kunne klare sig i det ordinære uddannelsessystem og på arbejdsmarkedet.

Fag på Unge2

  • dansk som andetsprog – Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3
  • matematik som skolekompenserende undervisning
  • engelsk som skolekompenserende undervisning
  • samfundsfag med fokus på forståelse af arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet
  • mulighed for at aflægge FVU-trinprøver (Forberedende voksenundervisning) i dansk og matematik
  • uddannelses- og erhvervsvejledning med henblik på udslusning til ungdomsuddannelserne eller VUC
  • mulighed for virksomhedspraktik mandag + tirsdag