Tilbud for unge

Unge Tilbud i Ballerup

Varighed: Et skoleår med 40 uger fra august til juni. 30 lektioner pr. uge.

Pris: Danskundervisning med 15 lektioner betales via modultakst eller lektionstakst. Øvrig undervisning betales via lektionsbetaling. Omregnet ugepris op til 3.500.

Startdato: Undervisningsstart i august, dog mulighed senere optag.

Indhold og udbytte: Der undervises i dansk med 15 lektioner og øvrige 15 lektioner i matematik, engelsk, samfundsfag og arbejdsmarkedskendskab. Danskundervisningen stiler mod bestået Prøve i dansk 1 eller 2. Undervisning i andre fag er målrettet FVU-læsning trin 4 samt FVU-matematik trin 2. Øvrig undervisning kan erstattes af 2 dages praktik pr. uge.

Procedure: Borgeren henvises af sagsbehandler og borger indkaldes til visitationssamtale. Der udarbejdes kontrakt for et forløb op til 12 måneder med mulighed for forlængelse.

Kontaktperson: Lene Aagaard Thomsen

Unge Tilbud i Kastrup

Varighed: Skoleåret er på 40 uger og op til 18 lektioners undervisning tilrettelagt på 3 dage ugentligt.

Pris: Danskundervisning på 12 lektioner betales via modultakst. Øvrig undervisning på 6 lektioner betales via FVU takst.

Startdato: Løbende optag, dog helst ved skolestart i august og januar.

Indhold og udbytte: Danskundervisningen omfatter udover dansk samfundsorientering og arbejdsmarkedskendskab og fører efter 1 til 2 år til bestået Prøve i dansk 1 eller 2. Integreret i undervisningen er IT og digitale medier. FVU undervisningen i matematik er målrettet trin 1 og 2 i FVU matematik. Ungeholdet har 3 dages undervisning, således at der er plads til praktik.

Procedure: Borgeren henvises af kommunen. Både jobcenter, UU, kommunens tosprogs-konsulent og lærere og vejledere fra modtageklasser kan anbefale og indstille til ungeforløb. Den unge indkaldes til en visitationssamtale.

Kontaktperson: Lone Bukh Kjær