3-dniowy kurs higieny żywności – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

3-dniowy kurs higieny żywności

VSK oferuje 3-dniowy kurs higieny żywności. Kurs składa się z 24 lekcji rozłożonych na 3 dni. Zajęcia odbywają się przez trzy czwartki od 8.30 do 15.30. Kurs może być częścią Twojego planu poszukiwania pracy, jeśli jesteś bezrobotny.

Zawartość:

Na kursie zapoznasz się z takimi tematami, jak:

  • Samokontrola
  • Ogólna mikrobiologia
  • Choroby pochodzenia pokarmowego
  • Przygotowywanie i przechowywanie żywności
  • Czystość i higiena osobista
  • Ustawodawstwo dotyczące żywności oraz funkcja duńskich regionalnych organów ds. bezpieczeństwa żywności

Kurs odbywa się w Glostrup. Kurs kończy się testem, po którego zaliczeniu otrzymasz świadectwo ukończenia kursu.

Broszurę możesz pobrać tutaj (Duński).

Możemy także przesłać Ci egzemplarz broszury. Możesz zamówić go tutaj.

Tutaj możesz znaleźć terminy kursów, a także zapisać się i zapłacić za kurs.Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars