3-dniowy kurs higieny żywności – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

3-dniowy kurs higieny żywności

VSK oferuje 3-dniowy kurs higieny żywności. Kurs składa się z 24 lekcji rozłożonych na 3 dni. Zajęcia odbywają się przez trzy czwartki od 8.30 do 15.30. Kurs może być częścią Twojego planu poszukiwania pracy, jeśli jesteś bezrobotny.

Zawartość:

Na kursie zapoznasz się z takimi tematami, jak:

  • Samokontrola
  • Ogólna mikrobiologia
  • Choroby pochodzenia pokarmowego
  • Przygotowywanie i przechowywanie żywności
  • Czystość i higiena osobista
  • Ustawodawstwo dotyczące żywności oraz funkcja duńskich regionalnych organów ds. bezpieczeństwa żywności

Kurs odbywa się w Glostrup. Kurs kończy się testem, po którego zaliczeniu otrzymasz świadectwo ukończenia kursu.

Broszurę możesz pobrać tutaj (Duński).

Możemy także przesłać Ci egzemplarz broszury. Możesz zamówić go tutaj.

Tutaj możesz znaleźć terminy kursów, a także zapisać się i zapłacić za kurs.


Vestegnens Sprogcenter holder lukket d. 27. april 2018, på grund af St. Bededag
I tilfælde af konflikt: Hvis der udbryder konflikt med strejke og lockout vil det meste af VSKs undervisning blive aflyst. Enkelte hold vil dog fortsætte. Hvilke hold der forsat har undervisning under konflikten er ikke afklaret endeligt endnu. Så snart vi ved hvilke hold der fortsætter i tilfælde af konflikt vil det fremgå her. Alle kursister bliver informeret personligt, hvis der udbryder konflikt.