6-dniowy kurs higieny żywności – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

6-dniowy kurs higieny żywności

Musisz odbyć kurs higieny, ale Twoja znajomość duńskiego jest niewystarczająca?

VSK oferuje 6-dniowy kurs higieny żywności dla kursantów z zagranicy. Kurs jest przeznaczony dla każdego, kto ma trudności z nauką języka duńskiego, więc zaliczenie kursu w ciągu 3 dni również sprawiłoby mu problem. Na kursie nauczymy Cię również żargonu używanego w dziedzinach, których dotyczy kurs.

Zawartość:

Na kursie zapoznasz się z takimi tematami, jak:

  • Samokontrola i analiza ryzyka
  • Ogólna mikrobiologia
  • Choroby pochodzenia pokarmowego
  • Przygotowywanie i przechowywanie żywności
  • Czystość i higiena osobista
  • Ustawodawstwo dotyczące żywności oraz funkcja duńskich regionalnych organów ds. bezpieczeństwa żywności

Zajęcia odbywają się przez 6 czwartków. Kurs składa się z 3 modułów. 1 moduł obejmuje 2 czwartki. Każdy moduł kończy się testem.

Kursy odbywają się w Glostrup. Po zaliczeniu wszystkich 3 modułów otrzymasz świadectwo ukończenia kursu.

Kurs kosztuje 4595,- koron duńskich (DKK) i może stanowić część Twojego planu szukania pracy, jeśli jesteś bezrobotny/-a.

Tutaj możesz znaleźć terminy kursów, a także zapisać się i zapłacić za kurs.Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars