Dodatkowe udogodnienia – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Dodatkowe udogodnienia

VSK oferuje szereg dodatkowych udogodnień dla kursantów, którzy chcą szybko ukończyć dany moduł lub potrzebują dodatkowej pomocy:

  • Studium – inspirujące środowisko do nauki wyposażone w bibliotekę, czytelnię i stanowiska komputerowe
  • Laboratorium językowe
  • Zajęcia z wymowy
  • Testy modułowe
  • Kursy przygotowawcze dla dorosłych: czytanie i matematyka
  • Praktyki językowe organizowane indywidualnie przez opiekuna kursantów i przez Ciebie.
  • Kilkanaście spotkań tematycznych w miesiącu, m.in. na temat podatków, możliwości edukacyjnych, poszukiwania pracy itd.

Informacje o nadchodzących wydarzeniach są zawsze dostępne na naszym profilu na Facebooku.Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars