Dodatkowe udogodnienia – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Dodatkowe udogodnienia

VSK oferuje szereg dodatkowych udogodnień dla kursantów, którzy chcą szybko ukończyć dany moduł lub potrzebują dodatkowej pomocy:

  • Studium – inspirujące środowisko do nauki wyposażone w bibliotekę, czytelnię i stanowiska komputerowe
  • Laboratorium językowe
  • Zajęcia z wymowy
  • Testy modułowe
  • Kursy przygotowawcze dla dorosłych: czytanie i matematyka
  • Praktyki językowe organizowane indywidualnie przez opiekuna kursantów i przez Ciebie.
  • Kilkanaście spotkań tematycznych w miesiącu, m.in. na temat podatków, możliwości edukacyjnych, poszukiwania pracy itd.

Informacje o nadchodzących wydarzeniach są zawsze dostępne na naszym profilu na Facebooku.Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars

Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter holder lukket i sommerferien, fra d. 29. juni til d. 11. august 2019.