Dodatkowe udogodnienia – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Dodatkowe udogodnienia

VSK oferuje szereg dodatkowych udogodnień dla kursantów, którzy chcą szybko ukończyć dany moduł lub potrzebują dodatkowej pomocy:

  • Studium – inspirujące środowisko do nauki wyposażone w bibliotekę, czytelnię i stanowiska komputerowe
  • Laboratorium językowe
  • Zajęcia z wymowy
  • Testy modułowe
  • Kursy przygotowawcze dla dorosłych: czytanie i matematyka
  • Praktyki językowe organizowane indywidualnie przez opiekuna kursantów i przez Ciebie.
  • Kilkanaście spotkań tematycznych w miesiącu, m.in. na temat podatków, możliwości edukacyjnych, poszukiwania pracy itd.

Informacje o nadchodzących wydarzeniach są zawsze dostępne na naszym profilu na Facebooku.


Vestegnens Sprogcenter holder lukket d. 27. april 2018, på grund af St. Bededag
I tilfælde af konflikt: Hvis der udbryder konflikt med strejke og lockout vil det meste af VSKs undervisning blive aflyst. Enkelte hold vil dog fortsætte. Hvilke hold der forsat har undervisning under konflikten er ikke afklaret endeligt endnu. Så snart vi ved hvilke hold der fortsætter i tilfælde af konflikt vil det fremgå her. Alle kursister bliver informeret personligt, hvis der udbryder konflikt.