Egzamin z języka duńskiego I stopnia – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Egzamin z języka duńskiego I stopnia

Egzamin z języka duńskiego I stopnia stanowi zakończenie kursu języka duńskiego I stopnia.

Egzamin odbywa się dwa razy w roku: w maju/czerwcu i w listopadzie/grudniu. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej; obie części należy zaliczyć w tym samym okresie egzaminacyjnym.

Nie organizujemy egzaminów poprawkowych dla kursantów, którzy byli nieobecni z powodu choroby.

Przed częścią ustną egzaminu należy zgłosić wybrany przez siebie temat. Temat musi być osobisty i mieć związek z Danią. Wybrany temat należy zgłosić w miejscu egzaminu najpóźniej na 15 dni roboczych przed rozpoczęciem okresu części ustnej egzaminu.

Rejestracja jest wymagana najpóźniej 10 tygodni przed datą egzaminu pisemnego.

Zarówno na pisemny, jak i na ustny egzamin należy przynieść dokument tożsamości ze zdjęciem w postaci:
 

  • Paszportu, pozwolenia na pobyt, paszportu zagranicznego, paszportu genewskiego (dokumentu podróży) lub prawa jazdy wydanego przez władze duńskie
  • Paszportu, dowodu osobistego lub prawa jazdy wydanego przez organ publiczny w kraju UE/EOG lub w Szwajcarii
  • Paszportu wydanego przez organ publiczny w kraju innym niż wymienione w pkt. 1 i 2, do którego dołączony został dokument pobytowy w formie naklejki lub wiza dla kraju Schengen

Nieokazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.
 
Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub dyslektykiem, musisz poinformować nas o tym w momencie rejestracji. My z kolei powiadomimy Cię o tym, jakiej pomocy możemy udzielić oraz jakie dowody musisz przedstawić i co musisz zrobić, aby uzyskać pomoc.
 
Testy pisemne odbywają się w naszym oddziale w Glostrup na 6 Skolevej lub w placówce niedaleko szkoły. Zarówno przed egzaminem pisemnym, jak i ustnym przesyłamy zawiadomienia o terminie i miejscu egzaminu.
 
Na test pisemny należy przynieść ze sobą słowniki, a także w razie konieczności jedzenie i picie.
 
Okres egzaminacyjny dla części ustnej ogłasza ministerstwo. Musisz zadbać o to, aby dysponować wolnym czasem przez cały okres.
 
Dalsze informacje znajdują się na stronie Ministerstwa ds. Dzieci, Edukacji i Równości Płci tutaj
 
Przykłady wcześniejszych egzaminów są dostępne tutaj
 
ZAREJESTROWAĆ SIĘ I DOKONAĆ WPŁATY ZA EGZAMIN MOŻNA TUTAJ


Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars

Vestegnens Sprogcenter holder påskeferie d. 15.-22. April 2019