Egzamin z języka duńskiego I stopnia – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Egzamin z języka duńskiego I stopnia

Egzamin z języka duńskiego I stopnia stanowi zakończenie kursu języka duńskiego I stopnia.

Egzamin odbywa się dwa razy w roku: w maju/czerwcu i w listopadzie/grudniu. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej; obie części należy zaliczyć w tym samym okresie egzaminacyjnym.

Nie organizujemy egzaminów poprawkowych dla kursantów, którzy byli nieobecni z powodu choroby.

Przed częścią ustną egzaminu należy zgłosić wybrany przez siebie temat. Temat musi być osobisty i mieć związek z Danią. Wybrany temat należy zgłosić w miejscu egzaminu najpóźniej na 15 dni roboczych przed rozpoczęciem okresu części ustnej egzaminu.

Rejestracja jest wymagana najpóźniej 10 tygodni przed datą egzaminu pisemnego.

Zarówno na pisemny, jak i na ustny egzamin należy przynieść dokument tożsamości ze zdjęciem w postaci:
 

  • Paszportu, pozwolenia na pobyt, paszportu zagranicznego, paszportu genewskiego (dokumentu podróży) lub prawa jazdy wydanego przez władze duńskie
  • Paszportu, dowodu osobistego lub prawa jazdy wydanego przez organ publiczny w kraju UE/EOG lub w Szwajcarii
  • Paszportu wydanego przez organ publiczny w kraju innym niż wymienione w pkt. 1 i 2, do którego dołączony został dokument pobytowy w formie naklejki lub wiza dla kraju Schengen

Nieokazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.
 
Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub dyslektykiem, musisz poinformować nas o tym w momencie rejestracji. My z kolei powiadomimy Cię o tym, jakiej pomocy możemy udzielić oraz jakie dowody musisz przedstawić i co musisz zrobić, aby uzyskać pomoc.
 
Testy pisemne odbywają się w naszym oddziale w Glostrup na 6 Skolevej lub w placówce niedaleko szkoły. Zarówno przed egzaminem pisemnym, jak i ustnym przesyłamy zawiadomienia o terminie i miejscu egzaminu.
 
Na test pisemny należy przynieść ze sobą słowniki, a także w razie konieczności jedzenie i picie.
 
Okres egzaminacyjny dla części ustnej ogłasza ministerstwo. Musisz zadbać o to, aby dysponować wolnym czasem przez cały okres.
 
Dalsze informacje znajdują się na stronie Ministerstwa ds. Dzieci, Edukacji i Równości Płci tutaj
 
Przykłady wcześniejszych egzaminów są dostępne tutaj
 
ZAREJESTROWAĆ SIĘ I DOKONAĆ WPŁATY ZA EGZAMIN MOŻNA TUTAJ


Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars