Egzamin z języka duńskiego II stopnia – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Egzamin z języka duńskiego II stopnia

Egzamin z języka duńskiego II stopnia stanowi zakończenie kursu języka duńskiego II stopnia.
 
Egzamin odbywa się dwa razy w roku: w maju/czerwcu i w listopadzie/grudniu. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej; obie części należy zaliczyć w tym samym okresie egzaminacyjnym.
 
Nie organizujemy egzaminów próbnych dla kursantów, którzy byli nieobecni z powodu choroby.
 
Przed częścią ustną egzaminu należy zgłosić wybrany przez siebie temat. Temat musi być osobisty i mieć związek z Danią. Wybrany temat należy zgłosić w miejscu egzaminu najpóźniej na 15 dni roboczych przed rozpoczęciem okresu części ustnej egzaminu.
 
Rejestracja jest wymagana najpóźniej 10 tygodni przed datą egzaminu pisemnego.
 
Zarówno na pisemny, jak i na ustny egzamin należy przynieść dokument tożsamości ze zdjęciem w postaci:
 

  • paszportu, pozwolenia na pobyt, paszportu zagranicznego, paszportu genewskiego (dokumentu podróży) lub prawa jazdy wydanego przez władze duńskie
  • paszportu, dowodu osobistego lub prawa jazdy wydanego przez organ publiczny w kraju UE/EOG lub w Szwajcarii
  • paszportu wydanego przez organ publiczny w kraju innym niż wymienione w pkt. 1 i 2, do którego dołączony został dokument pobytowy w formie naklejki lub wiza dla kraju Schengen

Nieokazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oznacza niemożność przystąpienia do egzaminu.
 
Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub dyslektykiem, musisz poinformować nas o tym w momencie rejestracji. My z kolei powiadomimy Cię o tym, jakiej pomocy możemy udzielić oraz jakie dowody musisz przedstawić i co musisz zrobić, aby uzyskać pomoc.
 
Testy pisemne odbywają się w naszym oddziale w Glostrup na 6 Skolevej lub w placówce niedaleko szkoły. Zarówno przed testem pisemnym, jak i ustnym przesyłamy zawiadomienia o terminie i miejscu testu.
 
Na test pisemny należy przynieść ze sobą słowniki, a także w razie konieczności jedzenie i picie.
 
Okres egzaminacyjny dla części ustnej ogłasza ministerstwo. Musisz zadbać o to, aby dysponować wolnym czasem przez cały okres.
 
Dalsze informacje znajdują się na stronie Ministerstwa ds. Dzieci, Edukacji i Równości Płci tutaj
 
Przykłady wcześniejszych egzaminów są dostępne tutaj
 
You can sign up and pay for the exam here

Vi holder lukket i vejledningen i Glostrup og Kastrup fredag den 22. Februar pga. vejledermøde i Ballerup.