Kurs języka duńskiego III stopnia – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Kurs języka duńskiego III stopnia

 
Kurs jest przeznaczony dla osób, które uczęszczały do szkół w swojej ojczyźnie przez ponad 10 lat.
 
Kurs składa się z 6 modułów – moduł nr 5 kończy się egzaminem III stopnia, po zdaniu którego będziesz mógł/mogła uczestniczyć w kursach kwalifikacyjnych i programach szkoleniowych oraz uzyskasz dostęp do duńskiego rynku pracy.
 

  • Na tym kursie nauczysz się języka duńskiego w stopniu wystarczającym do kontynuowania edukacji lub skutecznego funkcjonowania na duńskim rynku pracy, jak również aktywnego życia obywatelskiego w Danii.
  • Przede wszystkim zdobędziesz umiejętność dyskutowania, argumentowania, czytania i pisania.
  • Ponadto na tym kursie uzyskasz wiedzę na temat kultury duńskiej i społeczeństwa duńskiego.
  • Zajęcia są prowadzone efektywnie i w szybkim tempie; od kursantów oczekujemy aktywnego uczestnictwa w zajęciach i systematycznego odrabiania prac domowych.Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars