Kursy języka duńskiego dla pracowników firm – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Kursy języka duńskiego dla pracowników firm

VSK od wielu lat prowadzi kursy języka duńskiego adresowane do firm i ich pracowników

We współpracy z Tobą oraz Twoim bezpośrednim przełożonym możemy przygotować kurs, który spełni zarówno potrzeby Twojej firmy, jak i Twoje indywidualne potrzeby jako pracownika.

Kurs ma pomóc Ci w rozwinięciu umiejętności pisemnego i ustnego porozumiewania się w języku duńskim zarówno z bezpośrednim przełożonym, jak i współpracownikami. Zajęcia są prowadzone pod kątem języka duńskiego, który jest używany w Twoim miejscu pracy.

Zawartość:

Na kursie nauczysz się:

 • żargonu duńskiego, którym będziesz mógł/mogła posługiwać się w pracy
 • przekazywać, otrzymywać i odczytywać wiadomości
 • rozumieć informacje przekazywane w miejscu pracy (np. komunikaty wewnątrzfirmowe)
 • rozumieć treść instrukcji, przepisów przeciwpożarowych itd.
 • rozumieć treść receptur, list zakupów i list zamówień
 • rozumieć treść formularzy, odcinków płacowych, formularzy rozmów kwalifikacyjnych na temat rozwoju pracowników, formularzy oceny ryzyka w miejscu pracy i formularzy kontroli
 • zyskasz wiedzę na temat kultury w miejscu pracy
 • i znacznie więcej…

Kiedy, jak długo i jak?

 • Zwykle możesz rozpocząć kurs w ciągu kilku tygodni.
 • Kurs ma elastyczny charakter: zajęcia mogą odbywać się w czasie dogodnym dla Ciebie i Twojego pracodawcy, a ponadto mogą być organizowane zarówno w szkole, jak i w Twoim miejscu pracy.
 • Czas trwania kursu zależy od tego, jak zostanie opracowany i dostosowany do Twoich potrzeb.

Kontakt:
Konsultant
Chris Kuylenstierna
Tel.: (+45) 43283528
e-mail: cku@brondby.dk

Broszurę możesz pobrać tutaj (Duński).

Możemy także przesłać Ci egzemplarz broszury. Możesz zamówić go tutaj.


Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars

Skolen er lukket fra d. 14. til og med d. 19. Oktober, på grund af efterårsferie.