Model kursu języka duńskiego – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Model kursu języka duńskiego

Każdy kurs języka duńskiego składa się z 5-6 modułów; każdy moduł kończy się testem. Aby przejść do następnego modułu, musisz zdać test kończący poprzedni moduł.

Przed rozpoczęciem kursu języka duńskiego odbędziesz rozmowę kwalifikacyjną z doradcą szkolnym. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że trafisz na właściwy kurs i rozpoczniesz naukę od modułu, który spełnia Twoje warunki i życzenia oraz jest dostosowany do Twojego poziomu.

Model kursu języka duńskiego jest modelem progresywnym; uczęszczasz na jeden z dostępnych kursów. A1, A2, B1, B2 i C1 to poziomy znajomości języka zgodnie z klasyfikacją Rady Europejskiej.

modelfordanskuddmedniveauermindreskriftjpgWidget not in any sidebars

Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars