Test modułowy – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Test modułowy

Każdy moduł kończy się testem.

  • Każdy moduł jest opracowany dla maksymalnej liczby lekcji.
  • Test modułowy zdajesz w momencie, gdy jesteś do niego przygotowany/-a, lub po odbyciu maksymalnej liczby lekcji przewidzianych w danym module.
  • Na test modułowy zostaniesz zarejestrowany/-a przez swojego lektora.
  • Do następnego modułu przechodzisz po zaliczeniu testu.
  • Jeśli nie zaliczysz testu lub zaliczysz tylko jego część, musisz przystąpisz do testu ponownie najpóźniej po 3 tygodniach.
  • Jeśli nie zaliczysz testu po raz kolejny, musisz przenieść się na inny kurs języka duńskiego.


Vestegnens Sprogcenter holder lukket d. 27. april 2018, på grund af St. Bededag
I tilfælde af konflikt: Hvis der udbryder konflikt med strejke og lockout vil det meste af VSKs undervisning blive aflyst. Enkelte hold vil dog fortsætte. Hvilke hold der forsat har undervisning under konflikten er ikke afklaret endeligt endnu. Så snart vi ved hvilke hold der fortsætter i tilfælde af konflikt vil det fremgå her. Alle kursister bliver informeret personligt, hvis der udbryder konflikt.