Test modułowy – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Test modułowy

Każdy moduł kończy się testem.

  • Każdy moduł jest opracowany dla maksymalnej liczby lekcji.
  • Test modułowy zdajesz w momencie, gdy jesteś do niego przygotowany/-a, lub po odbyciu maksymalnej liczby lekcji przewidzianych w danym module.
  • Na test modułowy zostaniesz zarejestrowany/-a przez swojego lektora.
  • Do następnego modułu przechodzisz po zaliczeniu testu.
  • Jeśli nie zaliczysz testu lub zaliczysz tylko jego część, musisz przystąpisz do testu ponownie najpóźniej po 3 tygodniach.
  • Jeśli nie zaliczysz testu po raz kolejny, musisz przenieść się na inny kurs języka duńskiego.


Vi holder lukket i vejledningen i Glostrup og Kastrup fredag den 22. Februar pga. vejledermøde i Ballerup.