Test modułowy – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Test modułowy

Każdy moduł kończy się testem.

  • Każdy moduł jest opracowany dla maksymalnej liczby lekcji.
  • Test modułowy zdajesz w momencie, gdy jesteś do niego przygotowany/-a, lub po odbyciu maksymalnej liczby lekcji przewidzianych w danym module.
  • Na test modułowy zostaniesz zarejestrowany/-a przez swojego lektora.
  • Do następnego modułu przechodzisz po zaliczeniu testu.
  • Jeśli nie zaliczysz testu lub zaliczysz tylko jego część, musisz przystąpisz do testu ponownie najpóźniej po 3 tygodniach.
  • Jeśli nie zaliczysz testu po raz kolejny, musisz przenieść się na inny kurs języka duńskiego.Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars