Test na obywatelstwo – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter

Test na obywatelstwo

Jeśli ubiegasz się o pobyt stały, musisz zdać test na obywatelstwo. Test składa się z 25 pytań pisemnych wielokrotnego wyboru (multiple choice); aby zaliczyć test, musisz odpowiedzieć prawidłowo na co najmniej 20 pytań. Test trwa 30 minut.
 
Test odbywa się dwa razy w roku: w czerwcu i w grudniu.
 
Aby przygotować się do egzaminu, możesz pobrać materiały dostępne na stronie uibm.dk (”Læremateriale til medborgerskabsprøven – demokrati og hverdagsliv i Danmark”). Materiały są również dostępne do pobrania z tej samej strony jako plik audio.
 
Informacje o terminach rejestracji, datach testów i cenie znajdują się na stronie uibm.dk.

Test odbywa się pod adresem: 6, Skolevej, Glostrup oraz 286B, Park Allé, Brøndby. O terminie i miejscu testu powiadomimy Cię osobno.


Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars