Egzaminy z języka duńskiego na poziomie A1 i A2 – łączenie małżonków

Jeżeli chcesz sprowadzić do Danii swojego współmałżonka (łączenie małżonków), złożyłeś wniosek i otrzymałeś pozwolenie na pobyt, w ciągu sześciu miesięcy musisz zdać egzamin z języka duńskiego.

Egzamin z języka duńskiego na poziomie A1

Musisz zdać egzamin z języka duńskiego co najmniej na poziomie A1.
 

Egzamin z języka duńskiego na poziomie A2

Możesz także zdecydować się na przystąpienie do egzaminu z języka duńskiego na poziomie A2. Nie jest to warunek konieczny dla ciągłości Twojego prawa do pobytu w Danii, daje jednak możliwość zmniejszenia wniesionego zabezpieczenia.
 
Dalsze informacje o egzaminach można znaleźć na stronie New to Denmark tutaj
 
Przykłady egzaminów z języka duńskiego znajdują się na stronie Ministerstwa ds. Dzieci, Edukacji i Równości Płci tutaj
 
Sprawdzić wolne daty egzaminów, zarejestrować się i wnieść opłatę za egzaminy można tutaj