Prøve i Dansk 1-3 (PD1, PD2 og PD3)

Du kan gå til Prøve i Dansk 1-3 to gange om året – november/december og maj/juni. Der er lukket for tilmelding til prøverne maj/juni 2021. Tilmeldingen til prøverne november/december starter ?.

Prøve i Dansk 1 (PD1)

Den skriftlige prøve afholdes næste gang 20. maj 2021. Den mundtlige prøvetermin er 14.-25. juni.

Prøve i Dansk 1

PD1 er den afsluttende prøve på Danskuddannelse 1, modul 1.6.

Du kan bruge PD1, når du søger job.

Skriftlig og mundtlig prøve

Den skriftlige prøve består af Læseforståelse  og Skriftlig fremstilling.

Den mundtlige prøve aflægges parvis. Du går altså op til den mundtlige prøve sammen med en anden prøvedeltager.

Den mundtlige prøve består af en samtale om et emne, du selv vælger og en samtale om et emne, du ikke kender. Du skal aflevere dit emne forud for den mundtlige prøve. Emnet skal være personligt og handle om danske forhold. Du får nærmere besked om, hvornår du skal aflevere dit emne. 

Anden del af den mundtlige prøve gennemfører du sammen med den anden prøvedeltager. I skal snakke om et emne.

 

Prøve i Dansk 2 (PD2)

Den skriftlige prøve afholdes næste gang 19. maj 2021. Den mundtlige prøvetermin er 14.-25. juni.

Prøve i Dansk 2

PD2 er den afsluttene prøve på Danskuddannelse 2, modul 2.6.

Bestået Prøve i Dansk 2 er et af kravene, når du søger om permanent opholdstilladelse.

Skriftlig og mundtlig prøve

Den skriftlige prøve består af Læseforståelse 1, Læseforståelse 2 og Skriftlig fremstilling.

Den mundtlige prøve aflægges parvis. Du går altså op til den mundtlige prøve sammen med en anden prøvedeltager.

Den mundtlige prøve består af en samtale om et emne du selv vælger og en samtale om et emne, du ikke kender. Du skal aflevere dit emne forud for den mundtlige prøve. Emnet skal være personligt og handle om danske forhold. Du får nærmere besked om, hvornår du skal aflevere dit emne. 

Anden del af den mundtlige prøve gennemfører du sammen med den anden prøvedeltager. I skal snakke om et emne.

Vi har lavet en video om PD2

Prøve i Dansk 3 (PD3)

Den skriftlige prøve afholdes næste gang 18. maj 2021. Den mundtlige prøvetermin er 14.-25. juni.

Prøve i Dansk 3

PD3 er den afsluttende prøve på Danskuddannelse 3, modul 3.5.

Bestået Prøve i Dansk 3 er et af kravene, når du søger om dansk statsborgerskab.

Skriftlig og mundtlig prøve

PD3 består af en mundtlig og en skriftlig del. Den skriftlige prøve består af Læseforståelse 1, Læseforståelse 2 og Skriftlig fremstilling.

Den mundtlige del består af en samtale om et kendt emne og en samtale om et ukendt emne. Du får tilsendt dit emne i din e-boks ca. 5 hverdage før eksamen.

Du vil se nogle billeder, som knytter sig til det ukendte emne. Eksaminator vil stille dig nogle spørgsmål til det.

Vi har lavet en video om PD3 . Du kan også læse en beskrivelse af PD3

Regler

Hvor og hvornår er prøven? Hvad må jeg tage med til prøven? Hvad er gyldig billedlegitimation? Kan jeg klage? Hvad hvis jeg bliver syg?

Det skal du vide, når du går til Prøve i Dansk

Når du har tilmeldt dig Prøve i Dansk, får du besked om hvornår og hvor, du skal møde. Du får også at vide, hvad du skal gøre inden prøven, og hvad du skal tage med.

Tid og sted

De skriftlige prøver afholdes enten på vores afdeling i Glostrup, Skolevej 6 eller på en lokation i nærheden. Vi sender breve om tid og sted til dig både før den skriftlige og før den mundtlige prøve.

Billedlegitimation

Til både den skriftlige og den mundtlige prøve, skal du medbringe billedlegitimation i form af:

 • Pas, opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af dansk myndighed
 • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af offentlig myndighed i et EU-/EØS-land eller i Schweiz
 • Pas, som er udstedt af offentlig myndighed uden for Danmark, EU-/EØS-land eller i Schweiz, hvori der er placeret en opholdsticker eller en visumsticker til et Schengenland

Kan du ikke vise gyldig billedlegitimation til prøven, bliver du afvist og ikke kan deltage.

Det må du tage med

Husk at medbringe ordbøger og eventuelt mad og drikke til de skriftlige prøver. Du må ikke have skrevet i ordbøgerne.

Særlige vilkår

Er du handicappet, ordblind eller er der andre forhold, der gør, at du ønsker at tage prøven på særlige vilkår, skal du oplyse det ved tilmeldingen. Det gør du ved at sætte kryds i “Særlige vilkår”. Vi kontakter dig om hvilken form for hjælp, vi kan tilbyde, hvilken dokumentation vi skal have, og hvad du skal gøre for at kunne få hjælp.

Klager

Du kan klage over prøvegrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagefristen er 4 uger efter prøven har fundet sted.

Der afholdes ikke sygeeksamener til Prøve i Dansk, men du må gerne tage prøven flere gange.

 

Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven 

Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven er prøver i dansk kultur og historie. Prøverne afholdes to gange om året i juni og i december. Prøverne afholdes næste gang 2. juni 2021. Vi afholder prøverne på Skolevej 6 i Glostrup eller tæt på. Du får nærmere besked, når du har tilmeldt dig.

Indfødsretsprøven

Du kan tilmelde dig Indfødsretsprøven, som afholdes d. 2. juni 2021, kl. 13.00.

Tilmeldingsfristen er 28. april 2021

Indfødsretsprøven

Hvis du vil søge om dansk indfødsret (statsborgerskab – Danish citizenship), skal du bestå Indfødsretsprøven (Danish Citizenship Exam). Prøven består af 40 skriftlige spørgsmål (multiple choice). Du skal svare rigtigt på 32 spørgsmål for at bestå. Prøven varer 45 minutter.

Du kan forberede dig ved at downloade materiale fra uim.dk (”Læremateriale til indfødsretsprøven af 2015 – danske samfundsforhold, dansk kultur og historie”). Materialet kan også downloades som lydfil samme sted.

Medborgerskabsprøven

Du kan nu tilmelde dig Medborgerskabsprøven, som afholdes 2. juni 2021, kl. 10.00.

Tilmeldingsfristen er 28. april 2021.

Medborgerskabsprøven

Hvis du vil søge permanent ophold (permanent residence – permanet opholdstilladelse), skal du bestå medborgerskabsprøven (Active Citizenship Exam). Prøven består af 25 skriftlige spørgsmål (multiple choice). Du skal svare rigtigt på 20 spørgsmål for at bestå. Prøven varer 30 minutter.

Du kan forberede dig ved at downloade materiale fra uim.dk (”Læremateriale til medborgerskabsprøven – demokrati og hverdagsliv i Danmark”). Materialet kan også downloades som lydfil samme sted.

Regler

Du skal komme i god tid til prøven, og du skal huske at medbringe gyldig legitimation. I udgangspunktet må du ikke medbringe hjælpemidler.

Gyldig billedlegitimation

Du skal huske at medbringe legitimation med foto. Legitimationen skal være en af følgende typer:

 • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
 • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
 • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de ovenfor nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Danskprøve A1 og A2 – ægtefællesammenføring

Hvis du får opholdstilladelse i Danmark på baggrund af ægtefællesammenføring, skal du bestå en danskprøve på A1-niveau og/eller en danskprøve på A2-niveau. Du skal bestå A1 senest 6 måneder efter, at du er tilmeldt folkeregistret. Du skal bestå A2 senest 9 måneder efter, at du er tilmeldt folkeregistret.

Prøverne afholdes løbende. Du bestiller tid, når du tilmelder dig. Vi afholder prøverne på Skolevej 6 i Glostrup.

Hvad skal jeg gøre til A1 og A2?

Danskprøve A1 og A2 er mundtlige prøver. Du sidder foran en computer og udfører prøven. Du skal svare på 30 spørgsmål. Du skal svare rigtigt på mindst 21 spørgsmål for at bestå prøven. A1 er lettere end A2.

Eksempel på A1

Eksempel på A2

 

Regler

Hvornår skal jeg senest bestå A1 og A2? Hvad hvis jeg ikke består? Hvad hvis jeg allerede har en eksamen i dansk?

Regler for A1 og A2

Du skal som udgangspunkt bestå en danskprøve på A1-niveau eller højere niveau senest 6 måneder efter, at du er tilmeldt folkeregistret i Danmark. Har du allerede opholdstilladelse i Danmark på et andet grundlag, skal du bestå en danskprøve på A1-niveau senest 6 måneder efter, at du har fået opholdstilladelse som familiesammenført ægtefælle/samlever,

Du skal som udgangspunkt bestå en danskprøve på A2-niveau eller højere niveau senest 9 måneder efter, at du er tilmeldt folkeregistret i Danmark. Har du opholdstilladelse i Danmark på et andet grundlag, skal du bestå en danskprøve på A2-niveau senest 9 måneder efter, at du har fået opholdstilladelse som familiesammenført ægtefælle/samlever.

Hvis du har ansøgt om ægtefællesammenføring før 1. juli 2018 er fristen for bestået danskprøve på A2-niveau dog 15 måneder.

Hvis du ikke består prøven, får du forlænget din tidsfrist med tre måneder.

Læs mere om tidsfrister her.

Er du allerede god til dansk og har bestået en anden danskprøve, behøver du måske ikke at tage A1 eller A2.

På Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside kan du finde en liste over de prøver, som opfylder kravet til niveauet i A1 og A2. Har du taget en af disse prøver, behøver du ikke tage A1 eller A2.

Regler under Corona

Der gælder særlige Corona-regler for dig, som snart skal til prøve

 • Du skal kunne fremvise en negativ Coronatest, som ikke er mere end 72 timer gammel (tre døgn). Du bestemmer selv, om det skal være en PCR-test eller en kvik-test. Kan du ikke fremvise en test, er vi nødt til at bortvise dig, og det er dit eget ansvar, at få en ny tid inden for den tidsfrist, du har fået af Udlændingestyrelsen. Vær opmærksom på, at der pga. den lange nedlukning og de mange personer, som ønsker at tage prøverne, kan være ventetid på ledige prøver.
 • Du kan tage én pårørende med dig ind til tjek-ind, som skal forlade sprogprøveområdet igen efter tjek-ind. Han/hun skal også kunne fremvise en negativ Coronatest, som ikke er mere end 72 timer gammel.
 • Du skal bære mundbind, når du bevæger dig rundt på skolens område. Du behøver ikke bære mundbind, når du aflægger selve prøven.
 • Du skal gå ind ad opgang F, som er beliggende til venstre for hovedindgangen. Du skal gå samme vej ud, når du forlader sprogprøveområdet.
 • Du skal benytte toiletterne ved indgang F. (Op ad trappen til venstre).
 • Du skal afspritte dine hænder ved ankomst, og før vi går ind i prøvetagningslokalet. Der er opsat afspritningsapparater i området.
 • Flere prøvedeltagere tager prøven på samme tid. Vi tjekker jer ind én ad gangen, og du vil efterfølgende blive placeret i en prøveboks, hvor vi tester lyden sammen med dig. Da denne proces foregår én til én, kan der forekomme ventetid, før prøven starter.
 • Du skal ikke røre ved mere end højst nødvendigt. Det gælder alt fra dørhåndtag til bordplader, tastatur og høretelefoner. Overvej om du ønsker at medbringe handsker og mundbind.
 • Når prøven er færdig, skal du blive siddende i prøveboksen, indtil personalet åbner døren for dig og viser dig ud.

OBS! Har du sygdomssymptomer, som kunne tyde på Corona, beder vi dig ringe og aflyse eller få udsat din tid.

Forlængelsesprøven for religiøse forkyndere

Hvis du er religiøs forkynder og ønsker at forlænge din opholdstilladelse i Danmark udover 6 måneder, skal du bestå en prøve.

Læs mere om Forlængelsesprøven her

Regler under Corona

Der gælder særlige Corona-regler for dig, som snart skal til prøve

 • Du skal kunne fremvise en negativ Coronatest, som ikke er mere end 72 timer gammel (tre døgn). Du bestemmer selv, om det skal være en PCR-test eller en kvik-test. Kan du ikke fremvise en test, er vi nødt til at bortvise dig, og det er dit eget ansvar, at få en ny tid inden for den tidsfrist, du har fået af Udlændingestyrelsen. Vær opmærksom på, at der pga. den lange nedlukning og de mange personer, som ønsker at tage prøverne, kan være ventetid på ledige prøver.
 • Du kan tage én pårørende med dig ind til tjek-ind, som skal forlade sprogprøveområdet igen efter tjek-ind. Han/hun skal også kunne fremvise en negativ Coronatest, som ikke er mere end 72 timer gammel.
 • Du skal bære mundbind, når du bevæger dig rundt på skolens område. Du behøver ikke bære mundbind, når du aflægger selve prøven.
 • Du skal gå ind ad opgang F, som er beliggende til venstre for hovedindgangen. Du skal gå samme vej ud, når du forlader sprogprøveområdet.
 • Du skal benytte toiletterne ved indgang F. (Op ad trappen til venstre).
 • Du skal afspritte dine hænder ved ankomst, og før vi går ind i prøvetagningslokalet. Der er opsat afspritningsapparater i området.
 • Flere prøvedeltagere tager prøven på samme tid. Vi tjekker jer ind én ad gangen, og du vil efterfølgende blive placeret i en prøveboks, hvor vi tester lyden sammen med dig. Da denne proces foregår én til én, kan der forekomme ventetid, før prøven starter.
 • Du skal ikke røre ved mere end højst nødvendigt. Det gælder alt fra dørhåndtag til bordplader, tastatur og høretelefoner. Overvej om du ønsker at medbringe handsker og mundbind.
 • Når prøven er færdig, skal du blive siddende i prøveboksen, indtil personalet åbner døren for dig og viser dig ud.

OBS! Har du sygdomssymptomer, som kunne tyde på Corona, beder vi dig ringe og aflyse eller få udsat din tid.