Prøve i Dansk 1-3 (PD1, PD2 og PD3)

Du kan gå op til PD1, PD2, og PD3 to gange om året – i november/december og i maj/juni.

Kursister på VSK får et meget grundigt undervisningsforløb, så de får de allerbedste muligheder for at klare sig godt til eksamen. Læs mere om Danskuddanelse her.

Tilmeldingsfristen for selvstuderende var 30. august 2021.

Prøve i Dansk 1 (PD1)

Prøvetermin november/december 2021

Den skriftlig prøve blev afholdt d. 11. november 2021. De mundtlige prøver afholdes d. 6.-17. december 2021.

Prøve i Dansk 1

PD1 er den afsluttende prøve på Danskuddannelse 1, modul 1.6.

Du kan bruge PD1, når du søger job.

Skriftlig og mundtlig prøve

Den skriftlige prøve har to dele – læseforståelse og skriftlig fremstilling.

Den mundtlige prøve aflægges parvis. Du går altså op til den mundtlige prøve sammen med en anden prøvedeltager.

Først skal du tale om et emne, du selv vælger. Emnet skal være personligt og handle om danske forhold. Du skal aflevere dit emne forud for den mundtlige prøve.

Bagefter skal du føre en samtale med den anden prøvedeltager. I skal snakke om et emne, som I ikke kender på forhånd.

Vi har skrevet en tekst om opgaverne på PD1. Vi viser også nogle eksempler. 

 

Prøve i Dansk 2 (PD2)

Prøvetermin november/december 20

Den skriftlig prøve blev afholdt d. 10. november 2021. De mundtlige prøver afholdes 6.-17. december 2021.

Prøve i Dansk 2

PD2 er den afsluttende prøve på Danskuddannelse 2, modul 2.6.

Bestået Prøve i Dansk 2 er et af kravene, når du søger om permanent opholdstilladelse.

Skriftlig og mundtlig prøve

Den skriftlige prøve består af Læseforståelse 1, Læseforståelse 2 og Skriftlig fremstilling.

Den mundtlige prøve aflægges parvis. Du går altså op til den mundtlige prøve sammen med en anden prøvedeltager.

Den mundtlige prøve aflægges parvis. Du går altså op til den mundtlige prøve sammen med en anden prøvedeltager.

Først skal du tale om et emne, du selv vælger. Emnet skal være personligt og handle om danske forhold. Du skal aflevere dit emne forud for den mundtlige prøve.

Bagefter skal du føre en samtale med den anden prøvedeltager. I skal snakke om et emne, som I ikke kender på forhånd.

Vi har lavet nogle videoer om PD2

Prøve i Dansk 3 (PD3)

Prøvetermin november/december 2021

Den skriftlige prøve blev afholdt d. 9. november 2021. De mundtlige prøver afholdes d. 6.-17. december 2021.

Prøve i Dansk 3

PD3 er den afsluttende prøve på Danskuddannelse 3, modul 3.5.

Bestået Prøve i Dansk 3 er et af kravene, når du søger om dansk statsborgerskab.

Skriftlig og mundtlig prøve

PD3 består af en mundtlig og en skriftlig del. Den skriftlige prøve består af Læseforståelse 1, Læseforståelse 2 og Skriftlig fremstilling.

Den mundtlige del består af en samtale om et kendt emne og en samtale om et ukendt emne. Du får tilsendt dit emne i din e-boks ca. 5 hverdage før eksamen.

Du vil se nogle billeder, som knytter sig til det ukendte emne. Eksaminator vil stille dig nogle spørgsmål til det.

Vi har lavet en video om mundtlig PD3 .

Regler

Hvor og hvornår er prøven? Hvad må jeg tage med til prøven? Hvad er gyldig billedlegitimation? Kan jeg klage? Hvad hvis jeg bliver syg?

Sådan foregår Prøve i Dansk

Når du har tilmeldt dig Prøve i Dansk, får du besked om hvornår og hvor, du skal møde. Du får også at vide, hvad du skal gøre inden prøven, og hvad du skal tage med.

Tid og sted

De skriftlige prøver afholdes enten på vores sprogcenter i Glostrup, Skolevej 6 eller på en lokation i nærheden. Vi sender dig informationer om tid og sted både før den skriftlige prøve og før den mundtlige prøve.

Billedlegitimation

Til både den skriftlige og den mundtlige prøve, skal du medbringe billedlegitimation i form af:

  • Pas, opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af dansk myndighed
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af offentlig myndighed i et EU-/EØS-land eller i Schweiz
  • Pas, som er udstedt af offentlig myndighed uden for Danmark, EU-/EØS-land eller i Schweiz, hvori der er placeret en opholdsticker eller en visumsticker til et Schengenland

Kan du ikke vise gyldig billedlegitimation til prøven, bliver vi nødt til at afvise dig, og du kan ikke deltage i prøven.

Det må du tage med

Husk at medbringe ordbøger og eventuelt mad og drikke til de skriftlige prøver. Du må ikke have skrevet i ordbøgerne.

Særlige vilkår

Er du handicappet, ordblind eller er der andre forhold, der gør, at du ønsker at tage prøven på særlige vilkår, skal du oplyse det ved tilmeldingen. Det gør du ved at sætte kryds i “Særlige vilkår”. Vi kontakter dig om hvilken form for hjælp, vi kan tilbyde hvilken dokumentation, vi skal have, og hvad du skal gøre for at kunne få hjælp.

Klager

Du kan klage over prøvegrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagefristen er 4 uger efter prøven har fundet sted.

Der afholdes ikke sygeeksamener til Prøve i Dansk, men du må gerne tage prøven flere gange.

Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven

Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven er prøver i dansk kultur og historie. Prøverne afholdes to gange om året i juni og i november. Vi afholder prøverne på Skolevej 6 i Glostrup eller tæt på. Du får nærmere besked, når du har tilmeldt dig.

Indfødsretsprøven

Indfødsretsprøven afholdes næste gang 24. november 2021.

Du kan ikke længere melde dig til. Tilmeldingsfristen var 20. oktober. 

Vær opmærksom på, at Indfødsretsprøven er ændret.

Indfødsretsprøven

Hvis du vil søge om dansk indfødsret (dansk statsborgerskab = Danish citizenship), skal du blandt andet bestå Indfødsretsprøven. Prøven består af 45 skriftlige spørgsmål om danske samfundsforhold, dansk kultur, dansk historie og danske værdier (multiple choice). For at bestå, skal du besvare mindst 36 spørgsmål korrekt, og herunder skal du svare korrekt på mindst 4 ud af 5 spørgsmål om danske værdier. Prøven varer 45 minutter.

Du kan forberede dig ved at downloade materialet ”Læremateriale til Indfødsretsprøven – danske samfundsforhold, dansk kultur og historie” fra Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside. Klik på ”Sådan forbereder du dig til prøven”. Du kan også downloade materialet som lydfil samme sted.

Se tilmeldingsfrister, prøvedatoer og pris her.

Medborgerskabsprøven

Medborgerskabsprøven afholdes næste gang d. 24. November.

Du kan ikke længere melde dig til. Tilmeldingsfristen var d. 20. oktober.

Medborgerskabsprøven

Hvis du vil søge permanent ophold (permanet opholdstilladelse), skal du blandt andet bestå Medborgerskabsprøven . Prøven består af 25 skriftlige spørgsmål (multiple choice). Du skal svare rigtigt på 20 spørgsmål for at bestå. Prøven varer 30 minutter.

Du kan forberede dig ved at downloade materiale fra Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.(”Læremateriale til medborgerskabsprøven – demokrati og hverdagsliv i Danmark”). Materialet kan også downloades som lydfil samme sted.

Se tilmeldingsfrister, prøvedatoer og pris på uim.dk

Regler

Du skal komme i god tid til prøven, og du skal huske at medbringe gyldig legitimation. I udgangspunktet må du ikke medbringe hjælpemidler.

Gyldig billedlegitimation

Du skal huske at medbringe legitimation med foto. Legitimationen skal være en af følgende typer:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de ovenfor nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Danskprøve A1 og A2 – ægtefællesammenføring

Hvis du får opholdstilladelse i Danmark på baggrund af ægtefællesammenføring, skal du bestå en danskprøve på A1-niveau og/eller en danskprøve på A2-niveau.

Du skal bestå A1 senest 6 måneder efter, at du er tilmeldt folkeregistret. Du skal bestå A2 senest 9 måneder efter, at du er tilmeldt folkeregistret. Du kan få mere information om A1 og A2 på siden Ny i Danmark.

Prøverne afholdes løbende. Du vælger tid og sted, når du tilmelder dig. Prøverne afholdes to steder i Danmark.

  • VSK Skolevej 6, 2600 Glostrup
  • SPROGCENTER VEJLE Damhaven 13A, 7100 Vejle

Hvad skal jeg gøre til A1 og A2?

Danskprøve A1 og A2 er mundtlige prøver. Du sidder foran en computer og udfører prøven. Du taler i en mikrofon, og det du siger bliver optaget. Du skal svare på 30 spørgsmål. Du skal svare rigtigt på mindst 21 spørgsmål for at bestå prøven. A1 er lettere end A2.

Eksempel på A1

Eksempel på A2

Regler

Hvornår skal jeg senest bestå A1 og A2? Hvad hvis jeg ikke består? Hvad hvis jeg allerede har en eksamen i dansk?

Regler for A1 og A2

Du skal som udgangspunkt bestå en danskprøve på A1-niveau eller højere niveau senest 6 måneder efter, at du er tilmeldt folkeregistret i Danmark. Har du allerede opholdstilladelse i Danmark på et andet grundlag, skal du bestå en danskprøve på A1-niveau senest 6 måneder efter, at du har fået opholdstilladelse som familiesammenført ægtefælle/samlever,

Du skal som udgangspunkt bestå en danskprøve på A2-niveau eller højere niveau senest 9 måneder efter, at du er tilmeldt folkeregistret i Danmark. Har du opholdstilladelse i Danmark på et andet grundlag, skal du bestå en danskprøve på A2-niveau senest 9 måneder efter, at du har fået opholdstilladelse som familiesammenført ægtefælle/samlever.

Hvis du har ansøgt om ægtefællesammenføring før 1. juli 2018 er fristen for bestået danskprøve på A2-niveau dog 15 måneder.

Hvis du ikke består prøven, får du få forlænget din tidsfrist med tre måneder.

Læs mere om tidsfrister her.

Er du allerede god til dansk og har du bestået en anden danskprøve, behøver du måske ikke at tage A1 eller A2.

På Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside kan du finde en liste over de prøver, som opfylder kravet til niveauet i A1 og A2. Har du taget en af disse prøver, behøver du ikke tage A1 eller A2.

Forlængelsesprøven for religiøse forkyndere

Hvis du er religiøs forkynder og ønsker at forlænge din opholdstilladelse i Danmark udover 6 måneder, skal du bestå Forlængelsesprøven.

Læs om Forlængelsesprøven her